Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc nộp học phí  học kỳ 2/2018-2019  các khóa tuyển sinh từ năm 2017 trở về trước
Thông tin dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2017 trở về trước
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY MOS PHIÊN BẢN 2016

Nhằm hỗ trợ thông tin chính thức đến sinh viên, Trung tâm Công nghệ thông tin Ứng dụng (CAIT) kính gửi quý đơn vị về kế hoạch và lộ trình thay thế MOS 2016 như sau:

- Tiếp tục giảng dạy và tổ chức thi môn Cơ sở tin học (chuẩn MOS) phiên bản 2010 cho đến hết học kỳ 2/2018-2019 - tháng 6/2019.

- Kể từ học kỳ 3/2018-2019 trở về sau, CAIT sẽ chính thức dừng giảng dạy và tổ chức thi MOS 2010 và chuyển sang giảng dạy - tổ chức thi MOS 2016.

Thông tin đăng ký Lễ tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 vui lòng đăng ký theo link tại đây.

Thông báo xét tuyển chương trình liên kết quốc tế năm 2018 - Đợt bổ sung
Dành cho học sinh quan tâm đến chương trình liên kết quốc tế của Đại học Tôn Đức Thắng.
Thông báo kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp tháng 4/2018
Thông tin chi tiết cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 4/2018
Thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

Phòng Đại học thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt Tháng 9/2018

Sinh viên xem kế hoạch chi tiết tại đây

Lưu ý:

  - Kế hoạch này có điểm khác biệt so với với trước đây:

      + Cụ thể là SV phải chủ động đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp, Dự thi tốt nghiệp, Dự xét tốt nghiệp (không như trước đây, Phòng Đại học chủ động xét);

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH HỌC TẬP trong HK1/2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn từ khóa tuyển sinh 2017 trở về trước

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2017 -2018,

Nay phòng đại học thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK1/2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn từ khóa tuyển sinh 2017 trở về trước. (Chi tiết tại đây và đây)

Thầy/cô vui lòng thông báo cho Giảng viên và sinh viên biết thông tin trên.

Subscribe to Thông báo