Nhảy đến nội dung
x
Đường dẫn đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo sau đại học TDTU 2018
Thông tin dành cho sinh viên, học viên có nhu cầu học tập bậc sau đại học tại Đại học Tôn Đức Thắng năm 2018.
Sinh viên Xã hội nhân văn thắng lớn tại chương trình Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 - 2018
04 giải thưởng tại hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018 - 2019 đã cho thấy sự lớn mạnh của phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên Khoa KHXH&NV.
Hội thảo: Prison heritage at Con Son and beyond
Hội thảo là kết quả thực địa lần đầu trong khuôn khổ dự án hợp tác quốc tế về chủ đề Di sản nhà tù giữa Khoa KHXH&NV với Trường Đại học Nottingham Trent (Vương quốc Anh).
Tọa đàm: Những thực tiễn về mặt phương pháp luận trong quá trình thực hiện một nghiên cứu trên thực địa
Hoạt động khởi động cho chương trình hợp tác quốc tế và phát triển nghiên cứu khoa học của Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (TDTU) năm học 2018 - 2019.
Thông báo xét tuyển chương trình liên kết quốc tế năm 2018 - Đợt bổ sung
Dành cho học sinh quan tâm đến chương trình liên kết quốc tế của Đại học Tôn Đức Thắng.
Các trường đại học VN qua công bố quốc tế: Nhìn từ dữ liệu Scopus
Công bố các công trình nghiên cứu ở tầm quốc tế luôn là chủ đề gây chú ý trong mấy năm gầ
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2018 đợt tháng 12/2018
Phòng Sau đại học Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo Thông tin tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12 năm 2018
Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2018
Nghiên cứu khoa học trong SV năm nay có bước tiến mới với sự tham gia của sinh viên các ngành đào tạo của Khoa.
HỘI THẢO KHOA HỌC "Thực trạng  xây dựng nếp sống văn minh đô thị và huy động đóng góp của người dân trong quá trình đô thị hoá tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai”
Hội thảo khởi động cho các hội thảo kế tiếp trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao cho Đại học Tôn Đức Thắng.
Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2018" (ĐHQG TP.HCM)
Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, ĐHQG TPHCM tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 20