Nhảy đến nội dung
x
Thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 9/2018
Phòng Đại học thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt Tháng 9/2018
Chế độ chính sách cho sinh viên
Hướng dẫn của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
Lớp Việt ngữ học khóa 1 và khóa 2 trải nghiệm tiếng Việt thực tế: tìm hiểu Đồng bằng sông Cửu Lon
Chuyến thực tế là hoạt động giúp sinh viên lớp Việt ngữ học thực hành tiếng Việt và tìm hiểu đời sống văn hóa người Việt.
Hội thi “Sinh viên trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2017”
Thành tích của sinh viên ngành CTXH đạt được trong cuộc thi là sự khẳng định chất lượng đào tạo của Khoa KHXH&NV đối với khóa sinh viên đầu tiên của chuyên ngành rất mới này.