Nhảy đến nội dung
x
Cựu sinh viên Xã hội học chung tay hỗ trợ người dân xã Vĩnh Bình
Đây là hoạt động ý nghĩa của cựu sinh viên ngành Xã hội học tổ chức tại Long An.
Danh sách cựu sinh viên
Danh sách cựu sinh viên chuyên ngành Du lịch và xã hội học giai đoạn 1997 - 2009
anh1
Chương trình Hành trình tím: vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng
"Hành trình tím" là hành động lên tiếng của sinh viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn về sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng.