Nhảy đến nội dung
x

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON REALTY

  • Giám đốc: Vũ Như Phương Chi
  • Điện thoại: 0938 9966 98
  • Email: chivu209@gmail.com
  • Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh, tư vấn, môi giới bất động sản phân khúc cao cấp tại địa bàn TP.HCM
doanh nghiep