Nhảy đến nội dung
x
Chức vụTrưởng bộ môn
Bộ mônCông tác xã hội

ThS Lê Chí An

Sách xuất bản
1.    Thuật ngữ công tác xã hội, 1994, Nxb Đại học Mở-bán công TPHCM (đồng tác giả)
2.    Công tác tổ chức trong người lao động nông thôn, 1994, Nxb Đại học Mở-bán công TPHCM (đồng tác giả)
3.    Công tác xã hội nhập môn, 2006 (tái bản 2015), Nxb Đại học Mở  TPHCM 
4.    Lý thuyết công tác xã hội ở Việt Nam và Đức, 2011, NXB Thanh Niên (đồng tác giả)
5.    An sinh xã hội và các vấn đề xã hội, 2014, NXB Đại học Mở TP.HCM (đồng tác giả)
6.    Quản trị công tác xã hội, 2015, Nxb Đại học Mở  TPHCM 
7.    Quản trị công tác xã hội, 2018, Nxb Đại học Quốc gia TPHCM

8.    Đề cương bài giảng Công tác xã hội, 2002, Khoa Xã hội & Nhân văn Trường Đại học Công nghệ Tôn Đức Thắng 
9.    Trần thị Kim Xuyến (chủ biên), Phát triển cộng đồng : Từ lý thuyết đến thực hành, 2011, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
10.     Quản trị công tác xã hội – chính sách và hoạch định, 2012, Dự án đào tạo CTXH tại VN – MOLISA- ULSA – CFSI – ASI – AP -  UNICEF (Đồng tác giả)
11.     Bộc lộ với trẻ em, 2012, Dự án Cầu Vồng – WWO (Đồng tác giả)
12.     Quản lý stress đối với nhân viên xã hội, 2012, Dự án Cầu Vồng – WWO (Đồng tác giả)
13.    Quản lý ca, 2012, Dự án Cầu Vồng – WWO (Đồng tác giả)
14.    Tài liệu đào tạo Công tác xã hội cơ bản, 2014, Dự án NCAVIETNAM
15.    An sinh xã hội và các vấn đề xã hội, 2014, Nxb Đại học Mở  TPHCM (đồng tác giả)
Sách dịch
1.    Quản trị ngành công tác xã hội, 1997, Nxb ĐH Mở-bán công TPHCM
2.    Nhập môn công tác xã hội cá nhân, 1999, Nxb ĐH Mở-bán công TPHCM
3.    500 bí quyết làm việc với trẻ em có nhu cầu đặc biệt, 1999, Nxb ĐH Mở-bán công TPHCM
4.    Công tác xã hội cá nhân, 2000, Nxb ĐH Mở TPHCM
5.    Quản trị ngành công tác xã hội, 2007, Nxb Thanh Hóa

6.    Lý thuyết Công tác xã hội, 2010, Khoa XHH-CTXH Đại học Mở TPHCM (đồng biên dịch)
Bài hội thảo quốc tế 
1.    Social work in Vietnam : Reality and Perspectives Hội nghị quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương về Công tác xã hội, 2005, Seoul, Hàn Quốc
2.    Consolidation and development of the social welfare system and social work profession in Vietnam for Poverty Alleviation towards human being welfare, Hội nghị quốc tế : Regional Stability through Economic, Social and Environmental Development in the Greater Mekong Sub-region and Asia-Pacific, 2011, Colombo, SriLanka
3.    Social Work in Vietnam: Past, Present and Future in the Context of ASEAN, presentation at The Workshop on “Capacity Building Workshop for MSW Students” Training Course for Master of  Social Work Programme, THU DAU MOT University, Vietnam in cooperation with Faculty of Social Administration,  Thammasat University, 12 March, 2018.
4.    School Social Work Education in Vietnam : An experience from teaching and supervision, Bài tham luận đăng trong Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về Công tác Xã hội học đường lần thứ 7 tổ chức ở Đại học Tsinghua University, Beijing, China (The 7th International School Social Work Conference held from 24th to 27th August 2018 at Tsinghua University, Beijing, China).
5.    Bàn luận về tính chuyên nghiệp của công tác xã hội Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc tế Nâng cao tính chuyên nghiệp công tác xã hội vì phát triển và hội nhập (Enhancing professionalization of social work for development and integration) do trường ĐH Sư phạm HN, USAID, Unicef, Bộ LĐTBXH, Hiệp hội Dạy nghề và Nghề CTXH tổ chức tại Hà Nội, 2013.
6.    Tầm nhìn và hành động công tác xã hội Việt Nam trong lĩnh vực công tác xã hội học đường, Hội thảo khoa học quốc tế Thực tiễn và hội nhập trong phát triển công tác xã hội ở Việt Nam (Reality and integration of social work development in Viet Nam) , do Học viện Thanh thiếu niên Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Unicef, Bộ LĐTBXH, Hiệp hội Dạy nghề và Nghề CTXH, Nxb Thanh Niên, Hà Nội, 2014
7.    Bối cảnh xây dựng nghề công tác xã hội ở Việt Nam” tại Hội thảo Khoa học quốc tế “Công tác Xã hội Việt Nam : Thách thức tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển” – Vietnam social work – The Challenges to Professionalism in the context of Integration and Development, do ĐH Công Đoàn Hà Nội tổ chức nhân Ngày CTXH thế giới lần thứ 18 tại Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động, 2015, tr.287-295, ISSN: 978-604-59-5001-2
8.    Bàn về các cách tiếp cận trong công tác xã hội gia đình và trẻ em dựa trên kiến thức bản địa Việt Nam,  do trường ĐH Lao động Xã hội – CS II, Bộ Lao động TBXH, T.F.C.F Đài Loan, Caritas Đức, Hội dạy nghề và Nghề CTXH tổ chức 8/2016, ISBN : 978-604-73-4461-1
9.    Công tác xã hội ở Việt Nam : Quá khứ, Hiện tại và cơ hội tương lai khi hội nhập cộng đồng ASEAN, tham luận đăng trong Kỷ yếu và trình bày tại Hội thảo Quốc tế về “Công tác xã hội và an sinh xã hội trong bối cảnh cộng đồng ASEAN: Hội nhập và phát triển bền vững” do trường ĐH Thủ Dầu Một, ĐH KHXHNV TP.HCM và Đại học Chinan, Đài Loan tổ chức ngày 11/11/2017
10.    Giáo dục và Đào tạo Công tác Xã hội tại Việt Nam nhìn từ các tiêu chuẩn toàn cầu về giáo dục và đào tạo nghề công tác xã hội, tham luận đăng trong Kỷ yếu và trình bày tại Hội thảo Quốc tế “Định hướng phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam: Vai trò của Chính sách – Pháp luật – Thực tiễn” do Đại học Khoa học Huế tổ chức ngày 22/3/2018.

11. Một số vấn đề mang tính thực tiễn và định hướng trong đào tạo ngành công tác xã hội ở nước ta hiện nay, (Discussion on realities of social work education in Vietnam and orientations for professional future), Tham luận trình bày tại hội thảo “ Công tác xã hội – nhu cầu nhân lực và vấn đề đào tạo CTXH viên, do trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức, 10/2018; NXB Đại học Sư phạm TP.HCM. Proceedings on CD provided at the workshop.
Bài hội thảo trong nước
1.    Một số kinh nghiệm đào tạo CTXH ở ĐH Mở TP.HCM, Hội thảo : Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực công tác xã hội, do ĐHSP Hà Nội nhân ngày CTXH thế giới tổ chức tại ĐHSP Hà Nội, 2006
2.    Công tác xã hội : Tác nhân thay đổi, Hội thảo : Phát triển ngành CTXH ở Việt Nam do Đại học Đà Lạt tổ chức nhân ngày CTXH thế giới tổ chức tại ĐH Đà Lạt, 2007
3.    Những tiêu chuẩn toàn cầu về giáo dục và đào tạo công tác xã hội, Hội thảo : Phát triển ngành CTXH ở Việt Nam, 2007
4.    Những thách thức trong đào tạo và thực hành công tác xã hội ở Việt Nam, Hội thảo : Đào tạo và phát triển Công tác xã hội ở Việt Nam : Thách thức và triển vọng, Hội thảo khoa học do Đại học Lao động Xã hội Hà Nội tổ chức nhân ngày CTXH Thế giới lần thứ 11 tại Hà Nội, 10-12/11/2008
5.    Công tác xã hội : tác nhân đổi mới, Hội thảo Công tác xã hội : tác nhân của thay đổi, Hội thảo khoa học do trường ĐH Đồng Tháp tổ chức nhân ngày CTXH Thế giới 2009
6.    Đào tạo nhân lực công tác xã hội – yếu tố phát triển xã hội bền vững, Hội thảo khoa học do trường ĐH Lao động Xã hội (CSII) tổ chức nhân ngày CTXH Thế giới 2010
7.    Chương trình nghị sự /chương trình hành động CTXH toàn cầu (Global Social work Agenda 2012, Hội thảo khoa học do trường Phụ Nữ trung ương 2 và Câu lạc bộ CTXH chuyên nghiệp TPHCM tổ chức, 2013.
8.    Vai trò nhân viên xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, Hội thảo khoa học “Công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần” do trường đại học Đà Lạt, trường đại học Mở TP.HCM và Câu lạc bộ CTXH chuyên nghiệp TP.HCM tổ chức, 8/2014, ĐH Đà Lạt.
9.    Tiến trình chuyên nghiệp hóa công tác xã hội ở Việt Nam : thời cơ và thách thức, Hội thảo khoa học nhân ngày CTXH thế giới do trường ĐH KHXHNV TP.HCM, trường ĐH LĐXH (CSII), trường ĐH Mở TP.HCM, SDRC và Câu lạc bộ CTXH chuyên nghiệp TP.HCM tổ chức, 11/2015.
10.    Vấn đề giới và gia đình trong công tác xã hội, Hội thảo khoa học Những vấn đề giới và gia đình ở Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa, do trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức, Bình Dương, 11/2015.
11.    Nâng cao tính chuyên nghiệp trong đào tạo chuyên ngành công tác xã hội tại Đại học Khánh Hòa – kết nối với mạng lưới trong nước và quốc tế,  Hội thảo khoa học do ĐH Khánh Hòa tổ chức, 5/2016. 
12.    Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Hội thảo CTXH trong lĩnh vực sức khỏe do trường ĐH Đà Lạt tổ chức, 27/ 5/2016.
13.    Công tác xã hội học đường trong bối cảnh thế giới và Việt Nam, Tọa đàm CTXH trong trường học, do Khoa CTXH trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM tổ chức 22/4/2016
14.    Ứng dụng lý thuyết hệ thống sinh thái trong công tác xã hội học đường, do trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức 25/5/2016.
15.    Thực tập công tác xã hội trong bối cảnh hiện nay : góc nhìn từ kinh nghiệm bạn bè quốc tế, do Khoa CTXH trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức 9/2016.
16.    Tổng quan vai trò của các tổ chức xã hội trong tiến trình phát triển CTXH, do Câu lạc bộ CTXH chuyên nghiệp TP.HCM và Hội dạy nghề và Nghề CTXH tổ chức 5/2017
Bài báo trong nước 
1.    Những suy nghĩ sau Hội nghị Châu Á-Thái Bình Dương về Công tác xã hội // Tập san khoa học Đại học mở-bán công TP.HCM.- Số 05 (6)-2005
2.    Những đặc điểm nổi bật của công tác xã hội // Tập san khoa học Đại học Mở TP.HCM.- số 4 (10) 2006
3.    Công tác xã hội trong trường học ở các nước trên thế giới // Tập san khoa học Đại học Mở TP.HCM.- số 1 (11) 2007
Dự án/Đề tài nghiên cứu cấp trường
Thành viên dự án “Nghiên cứu trẻ em bỏ học ở 5 xã thuộc 2 huyện An Minh và An Biên, tỉnh Kiên Giang” do CIDA tài trợ cho Trường Đại học Mở, 1996
Thành viên dự án “Nghiên cứu trẻ em vi phạm pháp luật ở TP.HCM” do World Vision tài trợ cho Trường Đại học Mở, 1998
Tham gia các chương trình, hội đồng khoa học cấp Quốc gia, Quốc tế, các hiệp hội quốc tế
2003 và 2008: Ủy viên Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung đào tạo CTXH bậc đại học, cao đẳng – Bộ GD-ĐT
2014 đến nay: Ủy viên thường vụ Hội Tâm lý – Giáo dục học TP.HCM
2010 đến nay: CHủ nhiệm Câu lạc bộ Công tác xã hội chuyên nghiệp TP.HCM