Nhảy đến nội dung
x
Chức vụGiảng viên
Bộ mônCông tác xã hội
Tổ Trưởng Công đoàn

TS Nguyễn Thị Đỗ Quyên

TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Dr. Nguyen Thi Do Quyen

2. Bộ môn:

Bộ môn Công tác xã hội

Social Work

3. Chức vụ:

Giảng viên

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Phương pháp dạy học tích cực, Đánh giá quá trình, Đánh giá vì sự tiến bộ học tập, Trí tuệ xúc cảm, Học tập phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc

Active teaching methods, Formative Assessment, Assessment for Learning, Emotional Intelligence, Social and emotional learning

5. Các môn giảng dạy: 

Tâm lý học đại cương, Lý thuyết và thực hành tham vấn, Tâm lý sư phạm

Introductory Psychology, Theories and Practices of Counselling, Educational Psychology

6. Công trình nghiên cứu:

Công bố quốc tế

Nguyen Thi Do Quyen, Ahmad Zamri Khairani (2017), Reviewing the Challenges of Implementing Formative Assessment in Asia: The Need for a Professional Development Programe, Journal of Social Science Studies, 2017 Vol.4 No.1, 160-177, ISSN 2329-9150, http://dx.doi.org/10.5296/jsss.v4i1.9728

Nguyen Thi Do Quyen (2016), Formative Teaching Style Does Not Contribute to Student Academic Achievement - A Cameo Study, International Journal Social Sciences and Education, Vol.6 Issue 2, ISSN: 2223-4934 E and 2227-393X Print,

http://ijsse.com/sites/default/files/issues/2016/v6i2/Paper-07.pdf

Công bố trong nước

Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Đỗ Quyên (2020), Sử dụng Sketchnote trong dạy học chính trị của chương trình cao đẳng nghề, Tạp chí dạy và học ngày nay kì 1 – 03/2020. ISSN 1859 2694

Nguyễn Thị Đỗ Quyên (2012), Đánh giá quá trình trong dạy học theo tín chỉ, Bài báo hội thảo “Dạy học theo tín chỉ: Kinh nghiệm và giải pháp”, 3/2012 tại Đà Nẵng

Nguyễn Thị Đỗ Quyên (2011), Đánh giá quá trình, Bản tin khoa học trường CĐTM số 15/Q3/2011.

Nguyễn Thị Đỗ Quyên (2009), Phong cách học tập và khả năng ứng dụng vào giảng dạy, Bản tin khoa học trường CĐTM số 7/Q3/2009.

Bài báo hội thảo (Conference papers)

Nguyen Thi Do Quyen, Nguyen Thi Phuong Linh, Vu Van Hieu (2021), Students' experiences on social work field practicum during COVID-19 in Vietnam, Proceeding of the 2nd International Conference Innovations in Social Sciences and Humanities 2021, 17-18th December, 2021, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sách/Chương sách

Nguyen Thi Do Quyen, Ahmad Zamri Khairani, Hairul Nizam Ismail (2018), Assessing Factors Influencing Implementation of Formative Assessment in Public Special Colleges in Vietnam, Melissa Ng Lee Yen Abdullah, Lim Hooi Lian, Hairul Nizam Ismail (Eds), New Horizons of Psychological Assessment in Education, Universiti Sains Malaysia Press

Nguyễn Thị Đỗ Quyên, Nguyễn Khánh Mai (2014), Giáo trình tâm lý học quản trị, NXB Đà Nẵng.

Nghiên cứu

Nguyễn Thị Đỗ Quyên (2012), Ứng dụng kỹ thuật đánh giá quá trình để nâng cao kết quả học tập môn Tâm lý học quản trị tại trường Cao đẳng Thương Mại, Đề tài NCKH Cấp trường, năm học 2011 – 2012.