Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônLý luận chính trị

TS Tăng Hữu Tân

DỰ ÁN TRONG NƯỚC


1. Dự án Nâng cao năng lực cho nhân viên xã hội các tỉnh miền Nam Việt Nam (2009-2010). UBND TP.HCM phê duyệt tại văn bản số 3486/UB ngày 17/6//2014
  Tóm tắt dự án: Thông qua các buổi tập huấn và hội thảo, dự án giúp nâng cao năng lực hoạt động, điều hành cho nhân viên xã hội các tỉnh miền Nam Việt Nam. Từ đó, giúp học viên làm việc bài bản và có tính chuyên môn cao hơn.

2. Dự án Xây dựng bộ công cụ quản lý nâng cao nâng lực làm việc cho các tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam (2013-2015): với vai trò là thành viên tham gia)
  Tóm tắt dự án: Xây dựng một bộ công cụ xây dựng năng lực làm việc cho các tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam đưa vào sử dụng với tính chuyên môn và tiện ích cao

3. Dự án Xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (2013-2015); Tên gọi mới: Nâng cao năng lực cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (2015-2020). Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt tại văn bản số 72/TLĐ ngày 11/01/2013
  Tóm tắt dự án: Thông qua các buổi tập huấn tập trung và theo dõi tại nhà của tập huấn viên, người kinh doanh nhỏ được đào tạo về kỹ năng quản lý, bán hàng, … để có thể quản lý kinh doanh tốt hơn. 

4. Dự án Đào tạo kỹ năng quản lý và hỗ trợ kinh doanh cho đối tượng kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ (1/2014-12/2014)
  Tên gọi mới: Đào tạo kỹ năng quản lý và hỗ trợ kinh doanh cho đối tượng kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ (2015-2020) 
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt tại văn bản số 111/TLĐ ngày 25/01/2014
  Tóm tắt dự án: Tổ chức các buổi tập huấn nâng cao về quản lý kinh doanh, marketing,… để giúp người kinh doanh quản lý tốt hơn công việc kinh doanh của mình. Xây dựng chương trình học thiết thực, hội thảo chuyên đề và câu lạc bộ kinh doanh nhỏ cho học viên tham gia trao đổi kinh nghiệm