Nhảy đến nội dung
x

Chương trình cử nhân ngành Việt Nam học chuyên Ngành Việt ngữ học và Văn hóa Xã hội Việt Nam

Ngành Việt Nam học là ngành học gì?

Việt Nam học là một ngành khoa học nghiên cứu về đất nước con người Việt Nam theo hướng tiếp cận liên ngành. Đây là chương trình dành cho đối tượng là người nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực là người nước ngoài thông thạo tiếng Việt, am hiểu về đất nước, con người Việt Nam.

Sinh viên theo học ngành này sẽ được học những gì?

Theo học ngành Việt Nam học, chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa Xã hội Việt Nam, ngoài khối kiến thức toàn diện về ngôn ngữ, đất nước và con người Việt Nam (bao gồm kiến thức lý thuyết và thực hành về tiếng Việt, kiến thức về văn hóa, xã hội Việt Nam truyền thống và hiện đại), sinh viên còn được học các môn rèn luyện kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức sự kiện v.v. và được khuyến khích tham gia các hoạt động ngoại khóa. Những môn học này nhằm giúp sinh viên không những vững vàng về kiến thức mà còn tự tin, năng động trong môi trường đa văn hóa và xu thế hội nhập. Bên cạnh đó, các hoạt động tư vấn và hỗ trợ sinh viên của các language partners (là sinh viên tình nguyện Việt Nam) sẽ giúp các sinh viên nước ngoài rèn luyện, thực hành tiếng Việt ngoài giờ học trên lớp.

Cử nhân ngành Việt Nam học có thể làm những công việc gì, ở đâu?

Tốt nghiệp ngành Việt Nam học, chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa Xã hội Việt Nam, sinh viên có thể tìm được việc làm phù hợp ở các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, công ty du lịch, văn phòng thương mại, tổ chức chính phủ và phi chính phủ có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu về Việt Nam (ở Việt Nam và nước ngoài). Ngoài ra sinh viên cũng có thể làm công tác phiên dịch, biên dịch, nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt.

Phương án tuyển sinh

Đại học Tôn Đức Thắng sẽ tổ chức tuyển sinh ngành Việt Nam học, chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa Xã hội Việt Nam theo hình thức xét tuyển.