Nhảy đến nội dung
x

Bộ môn Kỹ năng hỗ trợ

Bộ môn Kỹ năng hỗ trợ được thành lập từ năm 2014, với nhiệm vụ giảng dạy các môn kỹ năng trong chương trình chính khóa cho sinh viên toàn trường. Hiện tại bộ môn phụ trách 3 môn giảng dạy cho sinh viên toàn trường bằng phương pháp tích hợp quá trình rèn luyện thực tế trong chương trình học chính khóa nhằm nâng cao kỹ năng học tập và làm việc: Phương pháp học đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng viết và trình bày. Ngoài ra, tùy theo đặc thù từng ngành học của các Khoa, giảng viên Bộ môn Kỹ năng còn giảng dạy các môn như: Kỹ năng quản lý thời gian, Kỹ năng giao tiếp ứng xử, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng giao tiếp ứng xử, Kỹ năng tổ chức sự kiện, ... 

kynang
Sinh viên thực hành bài tập của môn Kỹ năng Tổ chức sự kiện

Mục tiêu của Bộ môn hướng đến là hỗ trợ sinh viên những kiến thức, kỹ năng mềm thực hành cơ bản, giúp sinh viên tự tin hơn khi làm việc với doanh nghiệp, người sử dụng lao động, … đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong nước và hội nhập quốc tế.

Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu thuộc Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, sinh viên còn được gặp gỡ đại diện của những doanh nghiệp/ tập đoàn kinh tế uy tín đến chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp bổ íchSinh viên rất hứng thú với các buổi học kỹ năng. Các bạn rất năng động, tự tin và sáng tạo; có nhiều ý tưởng hay và sản phẩm độc đáo sau mỗi môn học.