Nhảy đến nội dung
x
Câu lạc bộ Kết nối trái tim cùng "Vui hội trăng rằm" với trẻ em Vĩnh Long
Đây là hoạt động vừa hỗ trợ cộng đồng vừa thực hành nghề được câu lạc bộ Kết nối trái tim ngành Công tác xã hội thuộc Khoa KHXH&NV (TDTU) tổ chức định kỳ hàng năm tại các tỉnh.
Subscribe to Câu lạc bộ