Nhảy đến nội dung
x
Chương trình cử nhân ngành Việt Nam học chuyên Ngành Việt ngữ học và Văn hóa Xã hội Việt Nam
Việt Nam học là một ngành khoa học nghiên cứu về đất nước con người Việt Nam theo hướng tiếp cận liên ngành. Đây là chương trình dành cho đối tượng là người nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực là người nước ngoài thông thạo tiếng Việt, am hiểu về đất nước, con người Việt Nam.
Subscribe to Việt Nam học