Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2020-2021
Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín ch
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 15/04/2021)
Vào lúc 7h30 ngày 15/04/2021 tại phòng B010, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh g
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần trong chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) năm học 2020-2021.
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 2 - Tháng 12/2020)
Phòng Sau đại học Trường đại học Tôn Đức Thắng Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1 đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung)
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1 đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung) là sin
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học, đợt tuyển sinh tháng 06/2020
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học, đợt t
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 1- Tháng 06/2020)
Phòng Sau đại học Trường đại học Tôn Đức Thắng Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ  năm 2020 (Đ
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020 cho si
Thông báo đến sinh viên về việc tham gia thực hiện khảo sát chương trình 4+1
Để đánh giá tình hình thực tế về sự hiểu biết về chương trình 4+1 của sinh viên, Phòng Sau đại họ
Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy 2019
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả trúng tuyển năm 2019 các ngành
Tuyển sinh sau đại học ngành Xã hội học - Đợt 12/2019
Mục tiêu đào tạo Thạc Sỹ Xã Hội Học theo định hướng ứng dụng kiến thức chuyên sâu và phương pháp