Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 22/01/2022)
Vào lúc 7h30 ngày 22/01/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạ
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 15/01/2022)
Vào lúc 7h30 ngày 15/01/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạ
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 13/11/2021)
Vào lúc 9h00 ngày 13/11/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội
Thông báo Kế hoạch tổ chức học phần chung đợt 2 trong HK1/2021-2022 Chương trình 4+1 (Thạc sỹ xã hội học)
Nhằm thực hiện kế hoạch tổ chức học phần chung đợt 2 trong HK1/2021-20
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 18/09/2021)
Vào lúc 7h30 ngày 18/09/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 11/09/2021)
Vào lúc 9h00 ngày 11/09/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 13/8/2021)
Ngày 13/8/2021 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 14/5/2021)
Vào lúc 7h30 ngày 14/5/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh gi
Hội đồng đánh giá Khoá luận tốt nghiệp, chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch (Chương trình chất lượng cao) (ngày 04/05/2021)
Vào lúc 15h00 ngày 04/05/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh
Hội đồng đánh giá Khoá luận tốt nghiệp, chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch (ngày 05/05/2021)
Vào lúc 08h45 ngày 05/05/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh
Hội đồng đánh giá Khoá luận tốt nghiệp, chuyên ngành Du lịch và Lữ hành (ngày 05/05/2021)
Vào lúc 08h00 ngày 05/05/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh
Hội đồng phản biện đề cương luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 24/04/2021)
Vào lúc 8h00 ngày 24/04/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng phản b