Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023 (đợt bổ sung)
Phòng Sau đại học thông báo kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 trong HK1 năm học 2022
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023 như sau:
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 25/2/2022)
Vào lúc 7h30 ngày 25/2/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 22/01/2022)
Vào lúc 7h30 ngày 22/01/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạ
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 15/01/2022)
Vào lúc 7h30 ngày 15/01/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạ
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 13/11/2021)
Vào lúc 9h00 ngày 13/11/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội
Thông báo Kế hoạch tổ chức học phần chung đợt 2 trong HK1/2021-2022 Chương trình 4+1 (Thạc sỹ xã hội học)
Nhằm thực hiện kế hoạch tổ chức học phần chung đợt 2 trong HK1/2021-20
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 18/09/2021)
Vào lúc 7h30 ngày 18/09/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 11/09/2021)
Vào lúc 9h00 ngày 11/09/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 13/8/2021)
Ngày 13/8/2021 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 14/5/2021)
Vào lúc 7h30 ngày 14/5/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh gi