Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020 cho si
Thông báo đến sinh viên về việc tham gia thực hiện khảo sát chương trình 4+1
Để đánh giá tình hình thực tế về sự hiểu biết về chương trình 4+1 của sinh viên, Phòng Sau đại họ
Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy 2019
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả trúng tuyển năm 2019 các ngành
Tuyển sinh sau đại học ngành Xã hội học - Đợt 12/2019
Mục tiêu đào tạo Thạc Sỹ Xã Hội Học theo định hướng ứng dụng kiến thức chuyên sâu và phương pháp
thông báo
Thông báo: Kế hoạch tập sự nghề nghiệp, khóa luận tốt nghiệp/đồ án tốt nghiệp/ môn thay thế tốt nghiệp đợt 2b
Kê hoạch tập sự nghề nghiệp, khóa luận tốt nghiệp/đồ án tốt nghiệp/ môn thay thế tốt nghiệp đợt 2
Thông báo bồi dưỡng sau đại học
Thông báo từ Phòng Sau đại học
Chương Trình Du Học Ngắn Hạn Tại Trường Đại Học Kangnam – Hàn Quốc
Chương Trình Du Học Ngắn Hạn Tại Trường Đại Học Kangnam – Hàn Quốc