Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Xã hội nhân văn thắng lớn tại chương trình Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 - 2018

Vào lúc 13g30 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2018 tại phòng C203, Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm học 2017 – 2018 được tổ chức. Trong đó, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn có 4 đề tài được báo cáo tại Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm học 2017 – 2018. Kết quả của buổi nghiệm thu, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn có: 01 đề tài đạt giải nhì; 02 đề tài đạt giải ba và 01 đề tài đạt giải khuyến khích. Cụ thể:
01 Đề tài đạt Giải nhì:
1. Đánh giá của người dân về chính sách giảm nghèo hiện nay (Nghiên cứu trường hợp xã Châu Hưng, Huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) do ThS. Nguyễn Thị Thu Trang hướng dẫn, nhóm sinh viên thực hiện gồm:
- SV Nguyễn Phi Hiền    (MSSV: 31502088), lớp 15030201
- SV Phan Văn Hải    (MSSV: 31502036), lớp 15030201
- SV Nguyễn Thị Diễm Nhi    (MSSV: 31502018), lớp 15030201
02 Đề tài đạt Giải ba:
1. Định hướng học tập của học sinh dân tộc thiểu số hiện nay từ góc độ tiếp cận giới (Nghiên cứu trường hợp: Trường THCS và THPT Dân tộc Nội trú Điểu Xiểng tại Ấp Nông Doanh, Xã Xuân Định, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai) do ThS. Phạm Thị Hà Thương hướng dẫn, nhóm sinh viên thực hiện gồm:
- SV Nguyễn Phi Hiền    (MSSV: 31502088), lớp 15030201
- SV Trần Đặng Mai Vy    (MSSV: 31502038), lớp 15030201
- SV Nguyễn Ngọc Hồng Nhung    (MSSV: 31702091), lớp 17030201
2. Nhận thức và thực hiện một số chính sách xã hội đối với công nhân trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Long Hậu tỉnh Long An do TS. Đặng Thị Kim Phụng hướng dẫn, nhóm sinh viên thực hiện gồm:
- SV Đỗ Hoàng Sơn    (MSSV: 31502037), lớp 15030201
- SV Mạch Hoan    (MSSV: 31602033), lớp 16030201
- SV Đỗ Thị Huyền    (MSSV: 31602041), lớp 16030201
01 Đề tài đạt Giải khuyến khích:
1. Tác động của gia đình chồng đối với tình trạng trần cảm  sau sinh ở phụ nữ tại TPHCM (Điển cứu: Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM) do ThS. Nguyễn Thị Phương Linh hướng dẫn, nhóm sinh viên thực hiện gồm:
- SV Huỳnh Ngọc Hậu    (MSSV: 31504010), lớp 15030401
- SV Lê Thị Hồng Nhung    (MSSV: 31504063), lớp 15030401
Kết quả này cho thấy khả năng nghiên cứu của sinh viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn ngày càng được thể hiện rõ nét, năng lực nghề trong sinh viên được nâng cao, đặc biệt là trong ngành Xã hội học.