Nhảy đến nội dung
x

Cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn

Cơ sở Bảo trợ xã Hội Thảo Đàn là một tổ chức xã hội được thành lập năm 1992, có trách nhiệm thực hiện và vận động sự tham gia và cam kết của các bên liên quan trong việc thực thi quyền trẻ em thông qua việc cung cấp dịch vụ, nâng cao năng lực, liên kết mạng lưới và vận động chính sách.

Giám đốc: Lê Thị Ngân

Địa chỉ: 451/1 Hai Bà Trưng, P8, Q3

Điện thoại: 028.38465410 – Email: contact@thaodan.org.vn

Website: www.thaodan.org.vn

doanh nghiep