Nhảy đến nội dung
x

Công ty CP Saigon Realty

Công ty Cổ phần Saigon Realty là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn, môi giới bất động sản phân khúc cao cấp tại địa bàn TP.HCM

  • Giám đốc: Vũ Như Phương Chi
  • Điện thoại: 0938 9966 98
  • Email: chivu209@gmail.com
  • Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh, tư vấn, môi giới bất động sản 
doanh nghiep