Nhảy đến nội dung
x

Mạng lưới VNP+

VNP+ là tên viết tắt của VietNam Network of People Living with HIV/AIDS (Mạng lưới quốc gia của những người sống chung với HIV/AIDS tại Việt Nam). Mục tiêu tổ chức là Phát triển mạng lưới, Chia sẻ thông tin, Nâng cao năng lực, vận động chính sách, Chống kỳ thị và phân biệt đối xử và Hỗ trợ tiếp cận điều trị với người sống chung với HIV/AIDS tại Việt Nam

Điều phối viên miền Nam: Nguyễn Anh Phong

Địa chỉ: 152 Ba Đình, P10, Quận 8, Tp.HCM

Điện thoại: 0907538507

doanh nghiep