Nhảy đến nội dung
x

Trung tâm CTXH Thanh niên TP.HCM

Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn về các chương trình công tác xã hội trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi thành phố theo chương trình hoạt động hàng năm, góp phần cùng thành phố giải quyết các vấn đề xã hội của Thanh niên.

Trung tâm còn có chức năng hướng dẫn hệ thống các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn tổ chức thực hiện các chương trình công tác xã hội theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn; 

Phối hợp với các ban, trung tâm, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Thành đoàn và các sở, ban ngành chức năng có liên quan để tổ chức thực hiện các chương trình công tác xã hội;

Hình thành tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện để kết nối các nhu cầu tình nguyện và chia sẻ khó khăn trong xã hội cho tất cả các đối tượng thanh niên và các tầng lớp nhân dân;

Hỗ trợ và tư vấn bình đẳng giới, vần đề kết hôn với người nước ngoài cho thanh niên (đặc biệt là nữ giới). Đây là hoạt động xét trên nhu cầu thực tế của xã hội, đặc biệt lại diễn ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.

  • Địa chỉ:      05 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM
  • Hotline:      0913.338.332
  • Điện thoại: 08.38.239735
  • Fax:           08.6239.735
  • Website:    www.congtacxahoi.vn

                            www.ketnoitinhnguyen.com

doanh nghiep