Nhảy đến nội dung
x

Trung tâm Giáo dục sức khỏe và Phát triển cộng đồng Tương Lai

Trung tâm Tương Lai là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài cho nhóm cư dân nghèo, thiệt thòi và dễ bị tổn thương bằng cách cung cấp các dịch vụ xã hội, nâng cao năng lực và vận động chính sách thông qua sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

Giám đốc: ThS. Trần Minh Hải

Địa chỉ: 457/7 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TPHCM

Điện thoại: 028.3834.2901 - Email: info@tuonglaicentre.org

Văn phòng giao dịch: 57 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP.HCM 

Website: tuonglaicentre.org.vn

doanh nghiep