Nhảy đến nội dung
x

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD)

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập ngày 3 tháng 12 năm 2005 dưới sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ Ford. Cho tới nay DRD trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kĩ Thuật Việt Nam (VUSTA). DRD nỗ lực từng ngày góp phần xây dựng một xã hội công bằng và không có rào cản cho người khuyết tật (NKT). Trong những năm qua, với sự hỗ trợ và đồng hành của các nhà tài trợ và các đối tác, DRD đã đạt được những kết quả tích cực từ nỗ lực nâng cao năng lực và hòa nhập xã hội cho cộng đồng người khuyết tật.

Giám đốc: TS. Võ Thị Hoàng Yến

Điện thoại: (+84) 28 - 62 67 99 11 - 62 67 99 22 - 62 67 99 33

Email: info@drdvietnam.org

Website: https://www.drdvietnam.org/vi

DRD