Nhảy đến nội dung
x

Khoa học công nghệ

Khoa học-Công nghệ

75
Công bố trong nước
40
Công bố quốc tế
2
Hội thảo quốc tế
19
Đề tài, dự án nghiên cứu giảng viên
57
Đề tài nghiên cứu sinh viên
Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc tế

Danh mục Hội thảo quốc tế

Công bố

Công bố

Danh mục công bố trong nước & quốc tế

Công trình nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Các công trình KH-CN tiêu biểu

Đề tài NCKH sinh viên

Đề tài NCKH sinh viên

Danh mục đề tài NCKH sinh viên

Tiêu điểm

Hội thảo
HỘI THẢO KHOA HỌC "Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận”
Hội thảo khoa học “Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận” thuộc đề tài khoa học của Khoa KHXH&NV (TDTU) thực hiện tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
HỘI THẢO QUỐC TẾ về Du lịch và Du lịch biển năm 2017 (The International Conference on Tourism And Marine Tourism - TMT 2017)
Hội thảo quốc tế về Du lịch và Du lịch biển – TMT 2017 do Trường đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Đại học quốc gia Penghu, Đài Loan đồng tổ chức
TỌA ĐÀM KHOA HỌC “Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận”
Tọa đàm “Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận” thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh do Khoa KHXH&NV thực hiện tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.