Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên

1100
Sinh viên
5
CLB-Đội-Nhóm

Hoạt động

Câu lạc bộ Kết nối trái tim và Dự án Nâng cao năng lực cho Trẻ Khuyết tật thông qua can thiệp vận động
Dự án tham gia Giải thưởng Thanh niên kiến tạo 2018 của Câu lạc bộ Kết nối trái tim (H2H) ngành CTXH Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (TDTU).
Sinh viên Xã hội nhân văn thắng lớn tại chương trình Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 - 2018
04 giải thưởng tại hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018 - 2019 đã cho thấy sự lớn mạnh của phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên Khoa KHXH&NV.
Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2018" (ĐHQG TP.HCM)
Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, ĐHQG TPHCM tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 20

Góc sinh viên

Góc tri thức

Góc tri thức

Góc khởi nghiệp

Góc khởi nghiệp

Góc Nhân Văn

Góc Nhân Văn