Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

TIn tức - Sự kiện

Cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức và kỹ năng phòng ngừa HIV và STIs"
Bộ môn Công tác xã hội tổ chức cuộc thi trực tuyến về kiến thức và kỹ năng phòng ngừa HIV và STIs cho sinh viên.
toa dam
H2H club - buổi chia sẻ chuyên đề “khi em vào lớp 6”
Câu lạc bộ (CLB) Kết nối trái tim Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (TDTU) phối hợp Trung tâm Công tác xã hội Thanh Niên TP.HCM tổ chức chuyên đề “Khi em vào lớp 6” cho các các em học sinh lớp 5 của lớp học tình thương Cầu Hàn.
Trang tin tức

Khoa học xã hội & Nhân văn từ góc nhìn xã hội

Video clip