Nhảy đến nội dung
x

Danh sách giảng viên

 
STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ, CHỨC VỤ
1 Bùi Loan Thuỳ PGS, NGƯT, TSKH
2 Đỗ Xuân Hà Tiến sỹ, Phó trưởng khoa
3 Nguyễn Văn Huệ Phó giáo sư, Tiến sỹ,
Trưởng bộ môn
4 Lê Thị Mai Phó giáo sư, CVC, Tiến sỹ,
Trưởng bộ môn
5 Lê Hải Thanh Giảng viên chính, Tiến sỹ,
Trưởng bộ môn
6 Tăng Hữu Tân Giảng viên, Tiến sỹ
7 John Hutnyk  Tiến sỹ
8 Nguyễn Công Hưng Tiến sỹ
9 Đặng Thị Kim Phụng Tiến sỹ
10 Phạm Thị Thanh Huyền Tiến sỹ, Trưởng bộ môn, Trợ lý trưởng khoa
11 Vũ Xuân Hướng Tiến sỹ
12 Phan Thị Huyền Trang Tiến sỹ
13 Jose Luis Vilchez Tornero Tiến sỹ
14 Golnoush Zamiri Tiến sỹ
15 Karl Peltzer Tiến sỹ
16 Joseph Bosco  Bangura Tiến sỹ
17 Amandeep Dhir Tiến sỹ
18 Roberto Ercole Tiến sỹ
19 Arnab Roy Chowdhury Tiến sỹ
20 Nguyễn Hiếu Tín Thạc sỹ - NCS, Trưởng bộ môn
21 Vũ Văn Hiệu Thạc sỹ - NCS
22 Nguyễn Thị Phương Linh Thạc sỹ - NCS
23 Phạm Thị Hà Thương Thạc sỹ - NCS
24 Dương Thị Minh Phượng Thạc sỹ - NCS
25 Hà Thế Linh Thạc sỹ - NCS
26 Nguyễn Minh Huân Thạc sỹ - NCS
27 Nguyễn Thị Bích Đào Thạc sỹ - NCS
28 Bùi Hữu Toàn Chuyên viên chính, Thạc sỹ
29 Đỗ Thị Xuân Hương Thạc sỹ
30 Phạm Thái Sơn Thạc sỹ
31 Sử Lê Phương Thảo Thạc sỹ
32 Hoàng Thị Vân Thạc sỹ
33 Nguyễn Thị Thu Trang Thạc sỹ
34 Tạ Xuân Hoài Thạc sỹ
35 Nguyễn Thạc Dũng Thạc sỹ
36 Đặng Thành Lê Thạc sỹ
37 Hà Thị Thùy Trang Thạc sỹ
38 Nguyễn Thị Thùy Dương Thạc sỹ
39 Tô Sanya Minh Kha Thạc sỹ
40 Gia Thị Phương Thúy Thạc sỹ
41 Hà Trọng Nghĩa Thạc sỹ
42 Nguyễn Bá Tòng Cử nhân
43 Nguyễn Đình Thọ Cử nhân
44 Mai Nguyễn Đức Quang Cử nhân
45 Trần Văn Linh Cử nhân
46 Tăng Khắc Quý Cử nhân
47 Trần Thị Ngọc Hiền Cử nhân
48 Nguyễn Xuân Hải Cử nhân
49 Trương Thị Ngọc Mai Cử nhân
50 Nguyễn Thị Khánh Phước Cử nhân
51 Phan Văn Duy Cử nhân
52 Huỳnh Thiện Khiêm Cử nhân
53 Đào Thị Bích Dương Cử nhân
54 Vũ Thị Ngọc Dịu Cử nhân
55 Đặng Thị Kim Ánh     Cử nhân
56 Nguyễn Huy Phong Cử nhân
57 Nguyễn Văn Lợi Cử nhân
58 Trần Ngọc Lợi Cử nhân
59 Vũ Thị Mỹ Phương Cử nhân
60 Trần Thanh Liêm Cử nhân