Nhảy đến nội dung
x
Giảng viên

Võ Thị Thanh Hương

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Võ Thị Thanh Hương

Vo Thi Thanh Huong

2. Bộ môn:

Công tác xã hội

Social Work

3. Chức vụ:

Giảng viên

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

+ Tổ chức Công đoàn

+ Giải pháp hỗ trợ của Nhà nước

+ Trade Union

+ Support solution of the State

5. Các môn giảng dạy:

+ Kỹ năng viết và trình bày;

+ Kỹ năng đàm phán thương lượng;

+ Kỹ năng Quán lý thời gian;

+ Kỹ năng giao tiếp;

+ Lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn.

+ Writing and presentation skills;

+ Negotiation skills;

+ Time Management skills;

+ Communication skills;

+ Theory and professional trade union.

6. Công trình nghiên cứu:

- Sách:

Kỹ năng giao tiếp – Lưu hành nội bộ tại trường Trung cấp Xây dựng TP Hồ Chí Minh.