Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên

1400
Sinh viên
5
CLB-Đội-Nhóm

Hoạt động

Buổi gặp gỡ phụ huynh sinh viên chương trình Chất lượng cao, chương trình đại học bằng tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2023 - 2024
Ngày 25/11/2023, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn đã tổ chức buổi gặp gỡ phụ huynh sinh viên chương trình Chất lượng cao, chương trình đại học bằng tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2023 - 2024.
Chương trình “Đối thoại sinh viên lần 2" khóa tuyển sinh 2022 trở về trước trong Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024
Vào ngày 21/11/2023, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức chương trình “Đối thoại sinh viên lần 2" khóa tuyển sinh 2022 trở về trước trong Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024
Giao lưu cựu sinh viên và đơn vị tuyển dụng ngành Công tác xã hội về cơ hội việc làm và kinh nghiệm ứng tuyển
Ngày 21 tháng 10 năm 2023 vừa qua, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), bộ môn Công tác xã hội (CTXH), thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức “Hoạt động Giao lưu, trao đổi về điều kiện, cơ hội việc làm và kinh nghiệm ứng tuyển”.