Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên

1400
Sinh viên
5
CLB-Đội-Nhóm

Hoạt động

Khoa KHXH&NV tổ chức Chương trình “Đối thoại Sinh viên lần 2" Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023
Vào ngày 18/4/2023, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức chương trình “Đối thoại sinh viên lần 2" Học kỳ 2, năm học 2022 - 2023
Khoa KHXH&NV tổ chức Chương trình “Đối thoại Sinh viên lần 1" Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023
Vào ngày 02/03/2023, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức chương trình “Đối thoại sinh viên lần 1" Học kỳ 2, năm học 2022 - 2023
Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Mahidol, Thái Lan
Sáng ngày 06/02/2023, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã phối hợp với Trường Đại học Mahidol, Thái Lan tổ chức buổi định hướng trong nội dung chương trình trao đổi sinh viên với chủ đề “Du lịch sinh thái và chăm sóc sức khỏe”

Góc sinh viên

Góc tri thức

Góc tri thức

Góc khởi nghiệp

Góc khởi nghiệp

Góc Nhân Văn

Góc Nhân Văn