Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên

1400
Sinh viên
5
CLB-Đội-Nhóm

Hoạt động

Khoa KHXH&NV tổ chức Chương trình “Đối thoại Sinh viên lần 2" Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023
Vào ngày 18/4/2023, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức chương trình “Đối thoại sinh viên lần 2" Học kỳ 2, năm học 2022 - 2023
Khoa KHXH&NV tổ chức Chương trình “Đối thoại Sinh viên lần 1" Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023
Vào ngày 02/03/2023, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức chương trình “Đối thoại sinh viên lần 1" Học kỳ 2, năm học 2022 - 2023
Talkshow “Sống đẹp” với chủ đề “Sống trọn vẹn từng ngày” - Khoa KHXH&NV
Ngày 8 tháng 12 năm 2022, Đoàn khoa Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức buổi Talkshow “Sống đẹp” với chủ đề “Sống trọn vẹn từng ngày” với sự tham gia của Diễn giả ThS. Nguyễn Hiếu Tín - Trưởng Bộ môn Du lịch.