Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo quốc tế

Từ 2016 đến nay Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn đã tổ chức 2 Hội thảo quốc tế, thu hút nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia tại các nước trên thế giới (Mỹ, Đài Loan, Áo, Đức, Philipine, v.v.) đến tham gia và gửi bài viết thuộc nhiều lĩnh vực. 

1/ Hội thảo quốc tế về Giáo dục và Hội nhập xã hội năm 2016 (The International Conference on Education and Social Integration (ICESI 2016) 

HTQT

 

2/ Hội thảo quốc tế về Du lịch và Du lịch biển  năm 2017  (The International Conference on Tourism And Marine Tourism - TMT 2017)

HTQT