Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

TIn tức - Sự kiện

Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023 (đợt bổ sung)
Phòng Sau đại học thông báo kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 trong HK1 năm học 2022-2023
Tọa đàm trực tuyến về triển khai môn Thực tế nghề nghiệp (TTNN) và Tập sự nghề nghiệp (TSNN) tại Doanh nghiệp (DN)
Sáng thứ bảy ngày 18/6/2022, Bộ môn Xã hội học (XHH) đã tổ chức buổi tọa đàm online về việc triển khai môn Thực tế nghề nghiệp (TTNN) và Tập sự nghề nghiệp (TSNN) tại Doanh nghiệp (DN)
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023
Phòng Sau Đại học Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023