Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức - Sự kiện

Sinh viên Trường Đại học Nakhon Pathom Rajabhat khám phá Thành phố Hồ Chí Minh
Sinh viên Trường Đại học Nakhon Pathom Rajabhat (NPRU) đã có chuyến tham quan, tìm hiểu kiến thức văn hóa, lịch sử tại nhiều địa điểm nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh
Chương trình giao lưu văn hóa với Trường Đại học Diponegoro, Indonesia và Trường Đại học Nakhon Pathom Rajabhat, Thái Lan
Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) và Khoa Luật đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn hóa cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Diponegoro, Indonesia và Trường Đại học Nakhon Pathom Rajabhat, Thái Lan

Khoa học xã hội & Nhân văn từ góc nhìn xã hội