Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

TIn tức - Sự kiện

Workshop trực tuyến: “Đường dẫn vào Nghiên cứu định tính: từ tình huống thực tế đến lý thuyết”
Ngày 27/11/2021, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn đã phối hợp cùng Kho
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 13/11/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 13/11/2021)
Buổi xét duyệt đề cương Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa năm học 2021 – 2022
Khoa KHXH&NV đã tổ chức buổi xét duyệt đề cương NCKHSV năm học 2021 – 2022 vào lúc 13g00 ngày 27 tháng 10 năm 2021.
Trang tin tức

Khoa học xã hội & Nhân văn từ góc nhìn xã hội

Video clip