Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

TIn tức - Sự kiện

Trường Đại học Tôn Đức Thắng lọt vào top 400 thế giới về xếp hạng nhóm ngành
Tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật (URAP) công bố bảng xếp hạng các đại học theo ngành/nhóm ngành giáo dục năm 2020, Trường Đại học Tôn Đức Thắng vào top 400.
Sinh viên bậc đại học công bố bài báo quốc tế ISI/Scopus
Từ năm 2017 đến đầu năm 2020 đã có 29 sinh viên của TDTU tham gia công bố 19 bài báo quốc tế ISI/Scopus. Đặc biệt, trong 3 tháng đầu năm 2020, đã có 4 công trình ISI/Scopus của sinh viên, học viên được công bố.
Thông báo về việc mở học phần trong Chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2019 - 2020
Thông báo về việc mở học phần trong Chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2019 - 2020, sinh viên cần thực hiện đăng ký ghi danh trước khi đăng ký học phần.
Trang tin tức

Khoa học xã hội & Nhân văn từ góc nhìn xã hội

Video clip