Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

TIn tức - Sự kiện

Thông báo Kế hoạch tổ chức học phần chung đợt 2 trong HK1/2021-2022 Chương trình 4+1 (Thạc sỹ xã hội học)
Phòng Sau đại học thân gửi đến các anh/chị sinh viên quan tâm đến chương trình này vào xem thông tin và thực hiện ghi danh.
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 18/09/2021)
Vào lúc 7h30 ngày 18/09/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 11/09/2021)
Vào lúc 9h00 ngày 11/09/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội
Trang tin tức

Khoa học xã hội & Nhân văn từ góc nhìn xã hội

Video clip