Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

TIn tức - Sự kiện

Chương trình trao đổi online về “Du lịch sinh thái và tác động của du lịch đến môi trường” cùng Trường Đại học Nakhon Pathom Rajabhat (NPRU), Thái Lan
Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động phối hợp cùng Trường Đại học Nakhon Pathom Rajabhat, Thái Lan tổ chức chương trình trao đổi trực tuyến với chủ đề “Du lịch sinh thái và tác động của du lịch đến môi trường”.
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 22/01/2022)
Vào lúc 7h30 ngày 22/01/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến ngành Xã hội học (8310301)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 15/01/2022)
Vào lúc 7h30 ngày 15/01/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến ngành Xã hội học (8310301).
Trang tin tức

Khoa học xã hội & Nhân văn từ góc nhìn xã hội

Video clip