Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức - Sự kiện

Buổi seminar chủ đề “Reflections on Organized Networks and Colletive Research Methods”
Bộ môn Xã hội học - Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức buổi Seminar chủ đề “Reflections on Organized Networks and Collective Reseacrch Methods” (Những phản ánh về các phương pháp nghiên cứu tập thể và các mạng lưới có tổ chức) với sự trình bày của Giáo sư Ned Rossiter.
Sinh viên chương trình Chất lượng cao học tập tại Trường Đại học Nakhon Pathom Rajabhat University (Thái Lan)
Sinh viên chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch (Chương trình Chất lượng cao) đã có chuyến học tập môn học Hành vi tiêu dùng trong du lịch và Thực hành quản lý du lịch tại Trường Đại học Nakhon Pathom Rajabhat University (Thái Lan)

Sự kiện sắp diễn ra

Khoa học xã hội & Nhân văn từ góc nhìn xã hội