Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức - Sự kiện

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Xã hội học đạt chuẩn quốc tế FIBAA
Hội đồng Kiểm định và Chứng nhận FIBAA (FIBAA Accreditation and Certification Committee) đã chính thức công bố quyết định công nhận chất lượng cho 7 chương trình đào tạo của TDTU, bao gồm: Thạc sĩ Xã hội học; Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng; Cử nhân Luật; Cử nhân Marketing; Cử nhân Kinh doanh quốc tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Nhà hàng Khách sạn; Cử nhân Quản trị Kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực. Thời hạn công nhận có giá trị từ ngày 20/9/2023 đến ngày 19/9/2028 (5 năm).
Buổi gặp gỡ phụ huynh sinh viên chương trình Chất lượng cao, chương trình đại học bằng tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2023 - 2024
Ngày 25/11/2023, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn đã tổ chức buổi gặp gỡ phụ huynh sinh viên chương trình Chất lượng cao, chương trình đại học bằng tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2023 - 2024.

Sự kiện sắp diễn ra

Khoa học xã hội & Nhân văn từ góc nhìn xã hội