Nhảy đến nội dung
x
Công ty Thương hiệu và Di sản
Công ty Thương hiệu và Di sản (The Monest) là đơn vị cung cấp giải pháp thiết kế thương hiệu tổng thể, từ cơ bản đến nâng cao nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và khẳng định giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp trên thị trường
Cơ sở Bảo trợ xã hội Thảo Đàn
Thảo Đàn là tổ chức có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình làm việc với trẻ em Thảo Đàn tiên phong trong việc ứng dụng các phương pháp công tác xã hội vào mô hình bảo vệ trẻ dựa vào cộng đồng, lấy trẻ em làm trung tâm
Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương
Trung tâm CTXH Ánh Dương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.
Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố
Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố được hình thành dựa trên nền tảng của Đội Công tác xã hội Thanh niên Thành phố vào cuối những năm 80 của thế kỷ XX.
Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh
Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM được thành lập năm 2014
Tổ chức Wordwide Orphans Foundation
WWO thiết lập sự hiện diện tại Việt Nam và hiện đang nằm trong top 3% xếp hạng của chính phủ về các Tổ chức Phi lợi nhuận
Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng (SDRC) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật được đăng ký trong lĩnh vực Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng