Nhảy đến nội dung
x

Trung tâm Công tác xã hội Công Đoàn thuộc Liên Đoàn Lao động TP. HCM

Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố được thành lập với nhiệm vụ Tư vấn sức khỏe cho Trung tâm Công tác xã hội công đoàn thuộc liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm có nhiệm vụ xây dựng nội dung chương trình và tổ chức các hoạt động xã hội, công tác tư vấn sức khỏe qua tổng đài 1088 cho công nhân lao động và các đối tượng khác trên địa bàn thành phố.

Người đại diện

Nguyễn Văn Quang

Điện thoại

(028) 38297716

Email

ldld@tphcm.gov.vn

Địa chỉ

Số 14, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM