Nhảy đến nội dung
x

Danh sách Giảng viên - Viên chức

 
TT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ, CHỨC VỤ
1 Phạm Thị Hà Thương Thạc sỹ - NCS, Quyền Trưởng khoa
2 Nguyễn Xuân Mai Phó giáo sư, Tiến sỹ, Giảng viên cố vấn
3 Lê Thị Mai CVC, Tiến sỹ, Trưởng bộ môn
4 Lê Hải Thanh Giảng viên chính, Tiến sỹ, Cố vấn Chuyên môn Khoa
5 Phạm Thị Thanh Huyền Tiến sỹ, Trưởng bộ môn
6 Tăng Hữu Tân Giảng viên, Tiến sỹ
7 John Hutnyk  Tiến sỹ
8 Nguyễn Công Hưng Tiến sỹ
9 Đặng Thị Kim Phụng Tiến sỹ
10 Nguyễn Thị Đỗ Quyên Tiến sỹ
11 Đỗ Xuân Hà Tiến sỹ
12 Nguyễn Hiếu Tín Thạc sỹ - Trưởng bộ môn
13 Vũ Văn Hiệu Thạc sỹ - NCS
14 Nguyễn Thị Phương Linh Thạc sỹ - NCS
15 Dương Thị Minh Phượng Thạc sỹ - NCS
16 Hà Thế Linh Thạc sỹ - NCS
17 Nguyễn Minh Huân Tiến sỹ
18 Nguyễn Thị Bích Đào Tiến sỹ
19 Phạm Thái Sơn Thạc sỹ - NCS
20 Hoàng Thị Vân Thạc sỹ - NCS
21 Nguyễn Thị Thu Trang Tiến sỹ, Trợ lý trưởng khoa
22 Tạ Xuân Hoài Thạc sỹ
23 Lê Quang Đức Thạc sỹ
24 Phạm Thị Thu Hà Thạc sỹ - NCS
25 Nguyễn Thạc Dũng Thạc sỹ
26 Hà Trọng Nghĩa Thạc sỹ - NCS
27 Phạm Công Danh Thạc sỹ
28 Nguyễn Đức Long Thạc sỹ
29 Huỳnh Thị Ánh Hồng Thạc sỹ
30 Lê Thị Kim Ngoan Thạc sỹ
31 Thái Thị Tú Anh Thạc sỹ
32 Trương Trần Hoàng Phúc Thạc sỹ
33 Trần Phương Nhung Cử nhân
34 Trần Khai Thuận Thạc sỹ
35 Đỗ Hoàng Phương An Thạc sỹ
36 Trần Thị Mỹ Nhung Thạc sỹ
37 Đồng Thị Hường Thạc sỹ
38 Nguyễn Thị Trang Nhung Thạc sỹ
39 Võ Thị Thanh Hương Thạc sỹ