Nhảy đến nội dung
x

Danh sách giảng viên

 
HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ, CHỨC VỤ
Phạm Thị Hà Thương Thạc sỹ - NCS, Quyền Trưởng khoa
Nguyễn Văn Huệ Phó giáo sư, Tiến sỹ,
Trưởng bộ môn
Lê Thị Mai Phó giáo sư, CVC, Tiến sỹ,
Chủ tịch HĐKH Khoa, Trợ lý trưởng khoa, Trưởng bộ môn
Lê Hải Thanh Giảng viên chính, Tiến sỹ
Phạm Thị Thanh Huyền Tiến sỹ, Trưởng bộ môn
Tăng Hữu Tân Giảng viên, Tiến sỹ
John Hutnyk  Tiến sỹ
Nguyễn Công Hưng Tiến sỹ
Hồ Hải Hưng Tiến sỹ
Đặng Thị Kim Phụng Tiến sỹ
Phan Thị Huyền Trang Tiến sỹ
Jose Luis Vilchez Tornero Tiến sỹ
Golnoush Zamiri Tiến sỹ
Karl Peltzer Tiến sỹ
Joseph Bosco  Bangura Tiến sỹ
Amandeep Dhir Tiến sỹ
Roberto Ercole Tiến sỹ
Arnab Roy Chowdhury Tiến sỹ
Nguyễn Thị Đỗ Quyên Tiến sỹ
Nguyễn Hiếu Tín Thạc sỹ - NCS, Trưởng bộ môn
Vũ Văn Hiệu Thạc sỹ - NCS
Nguyễn Thị Phương Linh Thạc sỹ - NCS
Dương Thị Minh Phượng Thạc sỹ - NCS
Hà Thế Linh Thạc sỹ - NCS
Nguyễn Minh Huân Tiến sỹ
Nguyễn Thị Bích Đào Thạc sỹ - NCS
Bùi Hữu Toàn Chuyên viên chính, Thạc sỹ
Phạm Thái Sơn Thạc sỹ - NCS
Sử Lê Phương Thảo Thạc sỹ
Hoàng Thị Vân Thạc sỹ - NCS
Nguyễn Thị Thu Trang Thạc sỹ - NCS, Trợ lý trưởng khoa
Tạ Xuân Hoài Thạc sỹ
Lê Quang Đức Thạc sỹ
Nguyễn Thạc Dũng Thạc sỹ
Đặng Thành Lê Thạc sỹ
Hà Thị Thùy Trang Thạc sỹ
Nguyễn Thị Thùy Dương Thạc sỹ
Tô Sanya Minh Kha Thạc sỹ
Gia Thị Phương Thúy Thạc sỹ
Hà Trọng Nghĩa Thạc sỹ
Phạm Công Danh Thạc sỹ
Nguyễn Đức Long Cử nhân
Huỳnh Thị Ánh Hồng Cử nhân
Nguyễn Bá Tòng Cử nhân
Nguyễn Đình Thọ Cử nhân
Mai Nguyễn Đức Quang Cử nhân
Trần Văn Linh Cử nhân
Tăng Khắc Quý Cử nhân
Trần Thị Ngọc Hiền Cử nhân
Nguyễn Xuân Hải Cử nhân
Trương Thị Ngọc Mai Cử nhân
Nguyễn Thị Khánh Phước Cử nhân
Phan Văn Duy Cử nhân
Huỳnh Thiện Khiêm Cử nhân
Đào Thị Bích Dương Cử nhân
Vũ Thị Ngọc Dịu Cử nhân
Đặng Thị Kim Ánh     Cử nhân
Nguyễn Huy Phong Cử nhân
Nguyễn Văn Lợi Cử nhân
Trần Ngọc Lợi Cử nhân
Vũ Thị Mỹ Phương Cử nhân
Trần Thanh Liêm Cử nhân