Nhảy đến nội dung
x

Danh sách Giảng viên - Viên chức

 

TT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ, CHỨC VỤ
1 Phạm Thị Hà Thương Thạc sỹ, NCS - Quyền Trưởng khoa
2 Nguyễn Thị Thu Trang Tiến sỹ - Phó Trưởng khoa
3 Nguyễn Minh Huân Tiến sỹ - Trợ lý Trưởng khoa
4 Nguyễn Xuân Mai Phó giáo sư, Tiến sỹ - Cố vấn
5 Trần Xuân Bình Phó giáo sư, Tiến sỹ, Giảng viên Cao cấp
6 Võ Thị Mai Phó giáo sư, Tiến sỹ, Giảng viên Cao cấp
7 Lê Thị Mai Tiến sỹ, CVC - Trưởng bộ môn
8 Lê Hải Thanh Tiến sỹ, Giảng viên chính - Cố vấn
9 Phạm Thị Thanh Huyền Tiến sỹ - Trưởng bộ môn
10 Nguyễn Hiếu Tín Thạc sỹ - Phó Trưởng bộ môn, Phụ trách bộ môn
11 Nguyễn Thị Bích Đào Tiến sỹ - Phó Trưởng bộ môn
12 Nguyễn Công Hưng Tiến sỹ
13 John Hutnyk  Tiến sỹ
14 Đặng Thị Kim Phụng Tiến sỹ
15 Đỗ Xuân Hà Tiến sỹ
16 Vũ Văn Hiệu Tiến sỹ
17 Dương Thị Minh Phượng Tiến sỹ
18 Nguyễn Thị Phương Linh Thạc sỹ, NCS
19 Hà Thế Linh Thạc sỹ, NCS
20 Phạm Thái Sơn Thạc sỹ, NCS
21 Hoàng Thị Vân Thạc sỹ, NCS
22 Hà Trọng Nghĩa Thạc sỹ, NCS
23 Trương Trần Hoàng Phúc Thạc sỹ, NCS
24 Lê Quang Đức Thạc sỹ
25 Phạm Công Danh Thạc sỹ
26 Nguyễn Đức Long Thạc sỹ
27 Huỳnh Thị Ánh Hồng Thạc sỹ
28 Lê Thị Kim Ngoan Thạc sỹ
29 Thái Thị Tú Anh Thạc sỹ
30 Trần Thị Mỹ Nhung Thạc sỹ
31 Đồng Thị Hường Thạc sỹ
32 Nguyễn Thị Trang Nhung Thạc sỹ
33 Võ Thị Thanh Hương Thạc sỹ
34 Nguyễn Phương Thảo Thạc sỹ
35 Lê Thị Loan Thạc sỹ
36 Phạm Ngọc Thạch Thạc sỹ
37 Trần Khai Thuận Thạc sỹ
38 Trần Phương Nhung Cử nhân
39 Bùi Lê Tuấn Anh Kỹ sư