Nhảy đến nội dung
x

Danh sách Giảng viên - Viên chức

 

TT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ, CHỨC VỤ
1 Phạm Thị Hà Thương Thạc sỹ - NCS, Quyền Trưởng khoa
2 Nguyễn Thị Thu Trang Tiến sỹ, Phó Trưởng khoa
3 Nguyễn Minh Huân Tiến sỹ, Trợ lý Trưởng khoa
4 Nguyễn Xuân Mai Phó giáo sư, Tiến sỹ, Giảng viên cố vấn
5 Võ Thị Mai Phó giáo sư, Giảng viên Cao cấp, Tiến sỹ
6 Lê Thị Mai CVC, Tiến sỹ, Trưởng bộ môn
7 Lê Hải Thanh Giảng viên chính, Tiến sỹ, Cố vấn Chuyên môn Khoa
8 Phạm Thị Thanh Huyền Tiến sỹ, Trưởng bộ môn
9 Tăng Hữu Tân Giảng viên, Tiến sỹ
10 John Hutnyk  Tiến sỹ
11 Nguyễn Công Hưng Tiến sỹ
12 Đặng Thị Kim Phụng Tiến sỹ
13 Nguyễn Thị Đỗ Quyên Tiến sỹ
14 Đỗ Xuân Hà Tiến sỹ
15 Nguyễn Hiếu Tín Thạc sỹ - Phó Trưởng bộ môn, Phụ trách bộ môn
16 Vũ Văn Hiệu Tiến sỹ
17 Nguyễn Thị Phương Linh Thạc sỹ - NCS
18 Dương Thị Minh Phượng Tiến sỹ
19 Hà Thế Linh Thạc sỹ - NCS
20 Nguyễn Thị Bích Đào Tiến sỹ - Phó Trưởng bộ môn
21 Phạm Thái Sơn Thạc sỹ - NCS
22 Hoàng Thị Vân Thạc sỹ - NCS
23 Lê Quang Đức Thạc sỹ
24 Phạm Thị Thu Hà Thạc sỹ - NCS
25 Nguyễn Thạc Dũng Thạc sỹ
26 Hà Trọng Nghĩa Thạc sỹ - NCS
27 Phạm Công Danh Thạc sỹ
28 Nguyễn Đức Long Thạc sỹ
29 Huỳnh Thị Ánh Hồng Thạc sỹ
30 Lê Thị Kim Ngoan Thạc sỹ
31 Thái Thị Tú Anh Thạc sỹ
32 Trương Trần Hoàng Phúc Thạc sỹ - NCS
33 Trần Thị Mỹ Nhung Thạc sỹ
34 Đồng Thị Hường Thạc sỹ
35 Nguyễn Thị Trang Nhung Thạc sỹ
36 Võ Thị Thanh Hương Thạc sỹ
37 Nguyễn Phương Thảo Thạc sỹ
38 Trần Khai Thuận Thạc sỹ
39 Trần Phương Nhung Cử nhân
40 Bùi Lê Tuấn Anh Kỹ sư