Nhảy đến nội dung
x

Bộ môn Lý luận chính trị

Bộ môn Lý luận chính trị bao gồm các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Logic học được giảng dạy trong chương trình chính khóa cho sinh viên toàn trường.

Từ năm 2010, thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập của nhà trường theo phương châm “lấy người học làm trung tâm”, Bộ môn đã có nhiều chương trình và hoạt động đổi mới, thu hút sự hứng thú của người học. Chương trình giảng dạy được tích hợp từ nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực; nội dung gần gũi, dễ hiểu đối với sinh viên. Giảng viên tăng cường giao tiếp với sinh viên bằng nhiều hình thức, làm rõ nội dung bài giảng với nhiều ví dụ sinh động trong cuộc sống, những hình ảnh, clip minh họa, những buổi tham quan bảo tàng, … Đặc biệt, Bộ môn đã đưa Chương trình rèn luyện 3 nội dung đạo đức sinh viên Tôn Đức Thắng vào nội dung bài giảng cũng như nội dung kiểm tra của các môn Lý luận chính trị, gắn với định hướng chiến lược trong đào tạo con người của nhà trường, giáo dục tinh thần ý thức rèn luyện của sinh viên.

Hàng năm, Bộ môn đã mời nhân chứng sống của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những gương điển hình trong công cuộc xây dựng đất nước đến từng lớp nói chuyện truyền thống, giao lưu với sinh viên và mời giáo sư nước ngoài báo cáo chuyên đề gắn với nội dung các môn học. Đồng thời, Bộ môn cũng tổ chức các cuộc thi Olimpic Mác-Lênin với hình thức sôi động, thu hút đông đảo sinh viên tham gia; vừa củng cố kiến thức, vừa tạo môi trường vui để học, vừa học vừa chơi. Với những đổi mới thực chất về phương pháp giảng dạy, học tập kết hợp với nhiều hình thức hoạt động phong phú đã tạo điều kiện cho sinh viên thực sự chủ động trong học tập.  

Bộ môn Lý luận chính trị thực hiện đổi mới hình thức kiểm định, kết hợp cả trắc nghiệm với tự luận. Ngân hàng trắc nghiệm với những câu hỏi tường minh, phù hợp với trình độ chung của sinh viên được chỉnh sửa, bổ sung hàng năm.

Với sự đổi mới liên tục, mạnh mẽ, Bộ môn Lý luận chính trị đã có sự tiến bộ vượt bậc. Phần lớn sinh viên đều cho rằng những môn học Lý luận chính trị dễ hiểu, không còn khô khan, nhàm chán như trước đây. Trong thời gian tới, Bộ môn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và sẽ là một trong những mũi nhọn của nhà trường trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, lấy người học làm trung tâm với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.