Nhảy đến nội dung
x

Khoa học công nghệ

Khoa học-Công nghệ

63
Công bố trong nước
91
Công bố quốc tế
4
Hội thảo quốc tế
46
Đề tài, dự án nghiên cứu giảng viên
84
Đề tài nghiên cứu sinh viên
Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc tế

Danh mục Hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học

Bài báo khoa học

Danh sách các bài báo khoa học

Đề tài/Dự án

Đề tài/Dự án

Danh sách các đề tài/dự án

Đề tài NCKH sinh viên

Đề tài NCKH sinh viên

Danh mục đề tài NCKH sinh viên

Tiêu điểm

Sinh viên bậc đại học công bố bài báo quốc tế ISI/Scopus
Từ năm 2017 đến đầu năm 2020 đã có 29 sinh viên của TDTU tham gia công bố 19 bài báo quốc tế ISI/Scopus. Đặc biệt, trong 3 tháng đầu năm 2020, đã có 4 công trình ISI/Scopus của sinh viên, học viên được công bố.
Đại học Tôn Đức Thắng chế tạo robot đa năng khử khuẩn phòng chống Covid-19
Đại học Tôn Đức Thắng vừa ra mắt 2 robot khử khuẩn bằng công nghệ phun khử khuẩn và chiếu tia UV, giúp đội ngũ y tế tránh tiếp xúc trực tiếp với môi trường truyền nhiễm.
Kết quả xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019 – 2020
Kết quả xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn năm 2019 – 2020 có 8 đề tài được đề xuất nhà trường cho phép tiến hành thực hiện.