Nhảy đến nội dung
x
Chức vụTrưởng bộ môn
Bộ mônDu lịch

ThS Nguyễn Hiếu Tín

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Nguyễn Hiếu Tín

Nguyen Hieu Tin

2. Bộ môn:

Du Lịch

Tourism Department

3. Chức vụ: (Phụ trách công việc của khoa/bộ môn)

Trưởng Bộ Môn Du Lịch

Head of Department of Tourism

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Văn hóa du lịch, Văn hóa Việt Nam, Văn hóa biểu tượng

Tourist culture, Vietnamese culture, Symbolic culture

5. Các môn giảng dạy:

Cơ sở văn hóa Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới, Các loại hình nghệ thuật Việt Nam.

Introduction to Vietnam Culture, World Civilizations History, Vietnamese art forms.

6. Công trình nghiên cứu: (theo thứ tự từ gần đến xa)

(Câp nhật tới tháng 09/2021)

Công bố quốc tế

1. Nguyễn Hiếu Tín, 2018, Hội thảo quốc tế “5th International Conference on Marine Tourism anh Sports Leisure Industry”, Exploit the advantages of marine culture in the development of sustainable tourism vienam (in case of Ly Son Island, Quang Ngai Provine, Vietnam”, 2018.

2. Nguyễn Hiếu Tín, 2019, Hội thảo quốc tế “International Conference on Innovations in the social sciences and Humanities ISSH 2019”, Cultural Diplomacy in the context of Globalisation and International Integration, 2019.

3. Nguyễn Hiếu Tín (2017), Hội thảo Quốc tế “The international conference on Tourism and Marine Tourism”, The Missing Links of Vietnam’s Tourism to become an attractive and competitive Tourist Destination, 2017

4. Nguyễn Hiếu Tín (2017), Hội thảo Quốc tế “The international conference on Tourism and Marine Tourism”, Exploiting the Cultural Advantages and Enhancing the competitiveness of Vietnam Tourism in the Trend of International integration, 2017.

5. Nguyễn Hiếu Tín (2015), Hội thảo Quốc tế “Proceedings of the 2nd International conference on Finance and Economics”, Approaching the Overviewof Human resource training in Tourism based on Social demand in Viet Nam, 2015

Công bố trong nước

1. Nguyễn Hiếu Tín, 2021, Sài Gòn giãn cách nhưng không giãn lòng, Tạp chí Giác Ngộ

2. Nguyễn Hiếu Tín, 2020, Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia “Tôn giáo ở Nam Bộ: Tiếp cận từ thực hành nghi lễ”, Từ môi sinh văn hóa nước đến tập tục tôn thờ nước ở Nam Bộ (trình bày tham luận), Trường ĐH. KHXH&NV

3. Nguyễn Hiếu Tín, 2020, Hội Thảo Khoa học, “Văn hóa trà ở Việt Nam và Thế Giới”, Trà trong văn hóa phương Đông (trình bày tham luận), Trường ĐH. KHXH&NV cùng Sở Du Lịch Tỉnh Đồng Tháp tổ chức.

4. Nguyễn Hiếu Tín, 2020, Con người và vi rút – Đạo pháp tự nhiên thành, Tạp chí Văn hóa Phật Giáo

5. Nguyễn Hiếu Tín (2011), tham gia Hội thảo Khoa học của Bộ Văn Hóa Thể Thao du lịch về Tiêu chuẩn nghề, với đề tài “Xây dựng các kỹ năng cơ bản của Hướng dẫn viên du lịch khi nhận diện và khai thác các giá trị văn hóa”

6. Nguyễn Hiếu Tín (2010), tham gia viết bài Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp Giảng dạy các môn Lý luận Chính trị”, tháng 5 năm 2010, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức.
Nguyễn Hiếu Tín (2010), tham gia viết bài tham luận Hội thảo khoa học Trẻ lần thứ 1 do Đoàn Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức – 2010.

7. Nguyễn Hiếu Tín (2009), tham gia viết bài Hội thảo khoa học “Vai trò của công tác xã hội trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động giải phóng mặt bằng các dự án phát triển tại Tp. Hồ Chí Minh”, tháng 5 năm 2009, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức.

8. Nguyễn Hiếu Tín (2009), tham gia viết bài Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch bền vững vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”, tháng 12/2009, do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức.

9. Nguyễn Hiếu Tín (2008), tham gia viết bài Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội và Nhân văn”, tháng 3 năm 2008, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức.

10. Nguyễn Hiếu Tín (2005). “Thư pháp và Thư pháp chữ Việt”. Hội thảo khoa học “Trung Quốc với Vùng Văn hoá chữ Hán” do Khoa Đông phương tổ chức tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ngày 22/4)

Sách

1. Nguyễn Hiếu Tín, 2018, Cóc linh tuệ giác, Nxb Tổng hợp Tp.HCM

2. Nguyễn Hiếu Tín (viết chung), 2020, Nghiên cứu Phật Giáo (tập 1), NXb Khoa học xã hội.

3. Nguyễn Hiếu Tín (2007), “Thư pháp là gì?”, Nxb Văn Nghệ,
4. Nguyễn Hiếu Tín (2009), “Tem thư – Nghệ thuật và Khoa học”, Nxb Thông Tin và Truyền Thông
5. Nguyễn Hiếu Tín (2006) Xuất bản sách “Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Nam Bộ” (viết chung), Nxb KHXH, Hà Nội.
6. Nguyễn Hiếu Tín (2006), “Văn hóa Người Hoa ở TP. Hồ Chí Minh” (viết chung), Nxb KHXH, Hà Nội.
DỰ ÁN, ĐỀ TÀI

1. Nguyễn Hiếu Tín (2010-2011). “Thư pháp chữ Việt – sản phẩm du lịch độc đáo Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên cấp trường. Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
2. Nguyễn Hiếu Tín (2015 – 2017), tham gia Đề tài khoa học của Sở Khoa học Công Nghệ An Giang “Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hóa sinh thái lòng hồ Tân Trung - Vàm Nao, Phú Tân, An Giang”.

BÀI BÁO TRONG NƯỚC

1. Nguyễn Hiếu Tín (2018), Duyên lành chó đá ngàn năm, Tạp chí Cổ Ngoạn, số xuân.

2. Nguyễn Hiếu Tín (2017), Lời của nước, Tuổi Trẻ

3. Nguyễn Hiếu Tín (2017), Vui xuân cùng ông Địa, Tạp chí Cổ Ngoạn, số xuân.

4. Nguyễn Hiếu Tín (2017), Thằng Bờm, con số dân gian và bài toán cuộc đời, Tạp chí Hương Thiền, số 41

5. Nguyễn Hiếu Tín (2017), Linh quy trong văn hóa Việt Nam, Tạp chí Văn hóa Phật Giáo.

6. Nguyễn Hiếu Tín (2017), Nhạc vị vô thanh, Tạp chí Văn hóa Phật Giáo.

7. Nguyễn Hiếu Tín (2017), Mặc họa vô hình, Tạp chí Văn hóa Phật Giáo.

8. Nguyễn Hiếu Tín (2017), Thơ Hai Ku, bức tranh thiền họa, Tạp chí Văn hóa Phật Giáo.

9. Nguyễn Hiếu Tín (2017), Hương thư bạn hữu, Tạp chí Văn hóa Phật Giáo.

10.Nguyễn Hiếu Tín (2017), Hương hoa diệu ý, Tạp chí Văn hóa Phật Giáo.

11.Nguyễn Hiếu Tín (2017), Hương vị trà duyên, Tạp chí Văn hóa Phật Giáo.

12.Nguyễn Hiếu Tín (2016), Triết lý tam không từ hình tượng khỉ, Báo Giáo Dục, số Xuân.

13.Nguyễn Hiếu Tín (2016) Phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch tại Huyện Phú Tân (An Giang), Tạp chí Thông Tin và Phát Triển (Hội Thông tin Khoa học và Công Nghệ Việt Nam).

14.Nguyễn Hiếu Tín (2015), Gốm Biên Hòa khởi sắc cùng xuân, Báo Giáo Dục. số Xuân.

15.Nguyễn Hiếu Tín (2011), Văn hóa doanh nghiệp: Tài sản vô hình, Tạp chí Khoa học Ứng Dụng, số 14 -15

16.Nguyễn Hiếu Tín (2011), Thực hư cá chép hóa rồng, Tạp chí Thế Giới Mới.

17.Nguyễn Hiếu Tín (2010), Xã hội học – Ngành phát triển theo nhu cầu của thời đại, Tạp chí Khoa học Ứng Dụng, số 11 – Xuân Canh Dần

18.Nguyễn Hiếu Tín (2010), Tản mạn về chữ Phúc, Tạp chí Khoa học Ứng Dụng, số 11.

19.Nguyễn Hiếu Tín (2010), Ứng xử với môi trường tự nhiên: Cần có đạo đức sinh thái, Tạp chí Khoa học Ứng Dụng, số 12.

20.Nguyễn Hiếu Tín (2010), Hội thảo Khoa học: Đổi mới Giảng dạy Các môn Lý luận Chính Trị, Tạp chí Khoa học Ứng Dụng, số 12.

21.Nguyễn Hiếu Tín (2010), Lạm phát kỷ lục thư pháp Việt Nam, Báo Giáo Dục.

22.Nguyễn Hiếu Tín (2009), Câu đối Tết – nết đẹp văn hóa Việt Nam, Tạp chí Khoa học Ứng Dụng, số 7 - Xuân Kỷ Sửu

23.Nguyễn Hiếu Tín (2009), Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Hội thi kỹ năng thực hành lần II - Đầu tư cho tương lai, Tạp chí Khoa học Ứng Dụng, số 8.

24.Nguyễn Hiếu Tín (2009), Nụ cười, Tạp chí Khoa học Ứng Dụng, số 8.

25.Nguyễn Hiếu Tín (2009), Bác Tôn, nguồn cảm hứng trong sáng tác tem thư Việt Nam, Tạp chí Khoa học ứng dụng, số 9

26.Nguyễn Hiếu Tín (2009), Đôi đũa – nết đẹp văn hóa ẩm thực Việt Nam, Tạp chí Khoa học Ứng Dụng, số 9.

27.Nguyễn Hiếu Tín (2009), Trường ĐH Tôn Đức Thắng: Nỗ lực vươn đến tầm cao, Tạp chí Khoa học Ứng Dụng, số 10.

28.Nguyễn Hiếu Tín (2009), Chợ trên sông – nét đặc sắc văn hóa Vùng Nam Bộ, Tạp chí Khoa học Ứng Dụng, số 10.

29.Nguyễn Hiếu Tín (2009), Bàn tay – kiệt tác của tạo hóa, Kỷ yếu Kỉ niệm 20 năm Thành lập Hội Tem Tp.HCM.

30.Nguyễn Hiếu Tín( 2009), Nghĩ thật nhân ngày nói dối, Tuổi trẻ, số ra ngày 02/04

31.Nguyễn Hiếu Tín (2009), Câu đối Tết – nét đẹp văn hóa Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Ứng Dụng, số đặc biệt, xuân Kỷ Sửu.

32.Nguyễn Hiếu Tín (2009), Nỗi buồn Ông Đồ, Báo Tuổi Trẻ, số ra ngày 02/02.

33.Nguyễn Hiếu Tín (2008), Tem Tết với hình tượng 12 con giáp, Tạp chí Khoa học Ứng Dụng, số 3 - Xuân Mậu Tý

34.Nguyễn Hiếu Tín (2008), Văn hóa trong phát triển du lịch, Tạp chí Khoa học Ứng Dụng, số 4.

35.Nguyễn Hiếu Tín (2008, Đôi điều về mặt trăng huyền bí, Tạp chí Khoa học Ứng Dụng, số 6

36.Nguyễn Hiếu Tín (2008), Dịch học trên tem Bưu chính, Tạp chí Khoa học Ứng Dụng, số 6

37.Nguyễn Hiếu Tín (2008), An tượng Triển lãm tem “Chiến tranh và khát vọng hòa bình qua tem bưu chính” (tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh), Thông tin khoa học của Bảo tàng chứng tích chiến tranh.

38.Nguyễn Hiếu Tín (2008), Văn hóa tính dục cổ đại Trung Hoa, Tạp chí Thế giới mới

39.Nguyễn Hiếu Tín (2008), Thư pháp chữ Việt - Cách tân và khởi sắc, Tạp chí Khoa học và Ứng Dụng, số đặc biệt, xuân Mậu Tý.

40.Nguyễn Hiếu Tín (2007), Thư pháp chữ Việt – Hồn dân tộc sâu lắng, Tạp chí Việt Nam và Thế giới, số đặc biệt xuân Đinh Hợi.

41.Nguyễn Hiếu Tín (2006), Có hay không thư pháp chữ Việt?, báo Giáo dục, số ra ngày 27/3

42.Nguyễn Hiếu Tín (2005), Thư pháp chữ Việt - âm hưởng cội nguồn, Tài Hoa Trẻ, số 386,.

43.Nguyễn Hiếu Tín (2004). Thư pháp Quốc ngữ mang hồn dân tộc, Tạp chí Dân tộc và Thời đại, số 72.