Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônDu lịch

ThS Hoàng Thị Vân

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Hoàng Thị Vân

Hoang Thi Van

2. Bộ môn:

Du lịch

Tourism

3. Chức vụ:

Giảng viên

Nghiên cứu Khoa học sinh viên

Lecturer

Student scientific research

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Quản trị du lịch; Tiếp thị du lịch; Tài sản thương hiệu điểm đến

Tourism management; Tourism marketing; Destination brand equity

5. Các môn giảng dạy:

Tổng quan du lịch; Du lịch Việt Nam.

Introduction to tourism; Vietnam tourism.

6. Công trình nghiên cứu:

Công bố quốc tế: Van, H. T., & Hieu, V. M. (2020). Travel Branding in Tourism 4.0: Case Study Vietnam Travel. Journal of Asian and African Studies, 55(6), 896-909. (ISCI).

Hội thảo quốc tế:

1. Hoang Thi Van, Pham Hong Long, (2021), Examining the effect of destination brand equity dimensions and novelty regarding revisit intention, Proceedings of the The 2nd International Conference on Innovations in the Social Sciences & Humanities, Ton Duc Thang University, Vietnam (ISSH 2021)

2. Hoang Thi Van, Pham Hong Long, (2021), Destination brand equity and revisit intention of tourists: the theoretical perspective, Proceedings of the 3rd International Tourism Retail and Service Management Conference (TRMC) 2021, the School of Hospitality and Service Management at Sunway University, Malaysia, https: //university. sunway. edu. my/ TRMC 2021.

3. Hoang Thi Van, Vo Minh Hieu, (2019), Problems of how to impersonate the tourism brand for travel businesses in the context of technological agency 4.0; Proceedings of the International Conference on Innovations in the Social Sciences and Humanities, Ton Duc Thang University, Vietnam, ISBN: 978-0-9945391-4-4; Page: 221-228.

4. Nguyen Hieu Tin, Hoang Thi Van, Pham Thai Son, (2018), Exploit the advantages of marine culture in the development of sustainable tourism Vietnam (in case of Ly Son Island, Quang Ngai Province, Vietnam), Proceedings of the 5th International Conference on Marine Tourism and sports Leisure industry, National Penghu University of Science and Tẹchnology, Taiwan.

5. Hoang Thi Van, Vo Minh hieu, (2018), The idea of designing a travel application on smart mobile devices to visit Ho Chi Minh city, Vietnam, Proceedings of the 5th International Conference on Marine Tourism and sports Leisure industry, National Penghu University of Science and Tẹchnology

6. Su Le Phương Thao, Hoang Thi Van, Pham Thi Thanh Huyen, (2017), Promoting the Tourism Strength of Nha Trang, Khanh Hoa in Attracting Russian Tourists Back, Proceedings of the International Conference on Tourism and Marine Tourism, Ton Duc Thang University, Vietnam, ISBN: 978-0-9945391-2-0, page 172-187

7. Luong Thi Lanh, Hoang Thi Van, Su Le Phuong Thao, (2016), Self - Motivation for Teaching - Case Study of High School Teachers in Ho Chi Minh City, Proceedings of the International conference on Education and social integration, Ton Duc Thang University, Vietnam, ISBN: 978-0-9945391-0-6, page 233-247

8. Hoang Thi Van, Yu Wen Su, (2015), Residents’ Attitudes toward Tourism Development of a Tourist’s Destination: The Case of Con Phung, Viet Nam, The 2015 International Conference on Tourism, Hospitality, Leisure and Recreation Management, Taipei, Taiwan

Dự án:

1. Thành viên đề tài : Xây dựng Mô hình thí điểm du lịch Homestay Cồn Chim, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, (2020-2022), Đề tài cấp tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

2. Thành viên đề tài: Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hoá sinh thái lòng hồ Tân Trung- Vàm Nao, Phú Tân, An Giang, (2015-2017), Đề tài cấp tỉnh.