Nhảy đến nội dung
x
Chức vụTrợ lý Trưởng Khoa
Tổ phó Tổ Công đoàn
Bộ mônXã hội học

NCS Nguyễn Thị Thu Trang

BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ 
1.    Nguyen Thi Phuong Linh, Do Thi Xuan Huong, Nguyen Thi Thu Trang, “ Child labour in the process of industrialization and modernization in ho chi minh city, vietnam", The International Confrence on Education and Scial Integration (ICESI), Ton Duc Thang University, Vietnam, August 2016
BÀI HỘI THẢO TRONG NƯỚC

1.    Nguyễn Thị Thu Trang (2016). Giải pháp phát triển bền vững Giáo dục và Đào tạo đối với đồng bào dân tộc Khmer đồng bằng Sông Cửu Long. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM
2.    Nguyễn Thị Thu Trang (2016). Thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh khi Việt Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế chung ASEAN (AEC). Viện phát triển Kinh tế TP.HCM
3.    Nguyễn Thị Thu Trang (2015). Giải pháp xây dựng lối sống tích cực đối với công nhân nghành dệt may trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Trường ĐH Tôn Đức Thắng
4.    Nguyễn Thị Thu Trang (2015). Những thuận lợi và khó khăn trong việc học nghề, việc làm của người khiếm thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. ĐH Khoa hôc Xã hội và Nhân văn TP.HCM
5.    Nguyễn Thị Thu Trang (2016). Mâu thuẫn của các cặp vợ chồng trẻ tại TP.HCM qua tiếp cận lý thuyết xung đột. Đại học Hoa Sen
6.    Nguyễn Thị Thu Trang (2015). Vai trò của người phụ nữ trong các gia đình trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Đại học Thủ Dầu Một
7.    Nguyễn Thị Thu Trang (2016). Phân công lao động và khác biệt giới trong gia đình trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Viện Phát triển TP.HCM