Nhảy đến nội dung
x
Chức vụPhó Trưởng Khoa
Bộ mônXã hội học

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyen Thi Thu Trang

2. Bộ môn:

Xã hội học

Sociology

3. Chức vụ:

Giảng viên

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Chính sách xã hội, nghèo đói, sinh kế, phân tầng xã hội, các vấn đề đô thị

Social policy, poverty, livelihoods, social stratification, urban issues

5. Các môn giảng dạy:

Xã hội học đô thị, chính sách xã hội và hoạch định xã hội, chương trình an sinh xã hội.

Urban sociology, social policy and social planning, social security program.

6. Công trình nghiên cứu:

- Công bố trong nước

Tạp chí chuyên ngành:

+ Hiện trạng đói nghèo của đồng bào dân tộc Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận: Nhận diện nguyên nhân, (2017), Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, số 4.

+ Nghiên cứu vai trò của tầng lớp trung lưu đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, (2018), Tạp chí thông tin và dự báo Kinh tế - Xã hội, số 154.

+ Tham gia đời sống văn hóa của tầng lớp trung lưu ở thành phố Hồ Chí Minh, (2019), Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 8.

Hội Thảo quốc tế

+ Việc làm của tầng lớp trung lưu ở TP.HCM, (2021), Hội thảo khoa học quốc tế TED, (trang 1313-1319), ISBN 978-604-80-5756-5.

+ Health Care of the Middle Classes in Ho Chi Minh City, (2019), International Conference on Innovational in the social sciences and humanities (ISSH). ISBN: 978-0-9945391-4-4.

+ Rural tourism and the effect of rural tourism to the environment, culture of Tra Que vegetables career village, Cam Ha Ward, Hoi An City, Vietnam, (2017), International Conference on Tourism And Marine Tourism (TMT). ISBN: 978-0-9945391-2-0.

+ Some effects due to education approach of repatriated Viet-Cambodian children in Vinh Binh Ward, Vinh Hung District, Long An Province, (2016), International Conference on Education and Social Integration (ICESI). ISBN: 978-0-9945391-0-6

Hội thảo trong nước:

+ Phân công lao động và khác biệt giới trong gia đình trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, (2016), Viện Phát triển TP.HCM.

+ Vai trò của người phụ nữ trong các gia đình trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, (2016), Đại học Thủ Dầu Một

+ Mâu thuẫn của các cặp vợ chồng trẻ tại TP.HCM qua tiếp cận lý thuyết xung đột, (2016), Đại học Hoa Sen.

+ Thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh khi Việt Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế chung ASEAN (AEC), (2016), Viện phát triển Kinh tế TP.HCM.
+ Giải pháp phát triển bền vững Giáo dục và Đào tạo đối với đồng bào dân tộc Khmer đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM, (2016), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM.
+ Những thuận lợi và khó khăn trong việc học nghề, việc làm của người khiếm thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, (2015), ĐH Khoa hôc Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

+ Giải pháp xây dựng lối sống tích cực đối với công nhân nghành dệt may trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, (2015), Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

+ Những thuận lợi và khó khăn trong việc học nghề, việc làm của người khiếm thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, (2015), ĐH Khoa hôc Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

+ Giải pháp xây dựng lối sống tích cực đối với công nhân nghành dệt may trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, (2015), Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

+ Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện nay, (2015), Hội khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam.

+ Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực du lịch nước ta trong thời kỳ hội nhập, (2014), Hội khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam.

+ Một số thành tựu và thách thức trong công tác giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay, (2014), Viện công nhân công đoàn - TLĐLĐVN.

+ Những nhân tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, (2014), Học viện Chính trị KV2.

+ Xu hướng biến đổi của gia đình trẻ tại TP.HCM hiện nay, (2014), Học viện Chính trị KV2.

+ Sự hình thành và phát triển an sinh xã hội TP.HCM, (2013), Đại học Tôn Đức Thắng.

- Dự án

+ Giải pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị và huy động đóng góp của người dân trong quá trình đô thị hoá tại Thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, (2019), Sở KHCN tỉnh Gia Lai.

+ Một số Giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái Tỉnh Ninh Thuận, (2018), Sở KHCN tỉnh Ninh Thuận

+ Giải pháp xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách thành nguồn lãnh đạo Đảng và quản lý Nhà nước”. Mã số: XH/TLĐ.2015.07 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, (2016), Tổng LĐLĐ Việt Nam.

+ Đánh giá việc thực thi chính sách phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn TP.HCM, (2014), Học viện Chính trị KV2.

+ Những vấn đề an sinh xã hội của người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức, (2013), Sở KHCN TP.HCM.

+ Thái độ của sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng vầ chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức, (2012), Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

+ Sự xung đột vai trò của nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay, (2010), Sở KHCN TP.HCM

Thái độ của sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, (2012), Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

+ Thực hiện chính sách xã hội đối với nữ công nhân may mặc tại TP.HCM, Đề tài cơ sở, Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

+ Thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào Stiêng, Tỉnh Bình Phước, Học viện Chính trị KV2.