Nhảy đến nội dung
x
Chức vụTrưởng bộ môn
Bộ mônLý luận chính trị

TS. Phạm Thị Thanh Huyền

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Phạm Thị Thanh Huyền

Pham Thi Thanh Huyen

2. Bộ môn:

Lý luận chính trị

Political Theory

3. Chức vụ:

Trưởng Bộ môn

Head of Department

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Lịch sử Đảng và các vấn đề lịch sử Việt Nam thời kỳ cận, hiện đại; Hồ Chí Minh học và các nhà lãnh đạo Việt Nam qua các thời kỳ

Party history and Vietnamese historical issues in the near and modern period; Ho Chi Minh studied and Vietnamese leaders through the ages

5. Các môn giảng dạy:

Lịch sử Việt Nam

Lịch sử Đảng

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Vietnam History

Party History

Ho Chi Minh Thought

6. Công trình nghiên cứu

- Công bố quốc tế

1. Pham Thi Thanh Huyen, Pham Cong Danh (2023), From ‘Zero-COVID’ Policy to Safe Adaptation: The Fight Against COVID-19 in Vietnam, Central European Management Journal, ISSN:2336-2693, Vol. 31 Iss. 1

- Hội thảo quốc tế

1. Pham Thi Thanh Huyen; Pham Cong Danh (2021), Socialization of resourcer in Vietnam’s Covid -19 pandemic prevention and combat, Proceedings of the International Conference on Culture, Education, and Tourism with Economic Development, ISBN: 978-604-80-5756-5.

2. Su Le Phương Thao, Hoang Thi Van, Pham Thi Thanh Huyen, (2017), Promoting the Tourism Strength of Nha Trang, Khanh Hoa in Attracting Russian Tourists Back, Proceedings of the International Conference on Tourism and Marine Tourism, Ton Duc Thang University, Vietnam, ISBN: 978-0-9945391-2-0, page 172-187.

- Công bố trong nước

1. Phạm Thị Thanh Huyền (2023), Nâng cao ý chí chính trị của giai cấp công nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay , Hội thảo khoa học tư vấn, phản biện Báo cáo chính trị của BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi, Khóa XIII, Nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Phạm Thị Thanh Huyền (2023), Nâng cao bản lĩnh chính trị của người lao động tại khu công nghiệp trước sự kiện khủng hoàng , Hội thảo: “Trợ giúp tâm lý xã hội đối với người lao động tại Khu công nghiệp trước sự kiện khủng hoảng- Thực trạng, giải pháp và mô hình’’. Đề tài do Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì.

3. Phạm Thị Thanh Huyền (2023), Kinh nghiệm giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng , Hội thảo khoa học nghiên cứu giảng dạy Lý luận chính trị tại các trường Công an nhân dân trong tình hình hiện nay.

4. Phạm Thị Thanh Huyền (2022), Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cơ sở giáo dục đại học công lập trong giai đoạn hiện nay , Hội thảo của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Phạm Thị Thanh Huyền (2019), Quan điểm về “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” trong Di chúc Hồ Chí Minh và những vấn đề đặt ra hiện nay. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Tỉnh An Giang

6.Phạm Thị Thanh Huyền (2018), Chủ tịch Tôn Đức Thắng một nhân cách lớn, tấm gương để các thế hệ thanh niên noi theo. Kỷ yếu Hội thảo- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

7. Phạm Thị Thanh Huyền (2018),Tôn Đức Thắng- Người đi tiên phong trong phong trào công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học-Ban Tuyên giáo TW

8. Hồ Khang, Phạm Thị Thanh Huyền (2015), Xây dựng hậu phương chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tạp chí Lịch sử Quân sự

9. Phạm Thị Thanh Huyền (2014), Sức mạnh của văn hóa trong xây dựng hậu phương miền Bắc những năm 1954- 1965. Tạp chí Lý luận Chính trị

10. Phạm Thị Thanh Huyền (2013) Đảng với công cuộc xây dựng văn hóa ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965. Hội thảo khoa học - Đại học Quốc gia Hà Nội

11. Phạm Thị Thanh Huyền (2011), Xây dựng nền văn hóa mới ở miền Bắc phục vụ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tạp chí Lịch sử Đảng

- Đề tài nghiên cứu

1. Lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng huyện Bắc Tân Uyên (1930-2015), Huyện Bắc Tân Uyên- Tỉnh Bình Dương

2. Lịch sử Đảng bộ xã Hiếu Liêm (1930- 2015), Huyện Bắc Tân Uyên- Tỉnh Bình Dương

3. Lịch sử Đảng bộ xã Đất Quốc (1930- 2015).Huyện Bắc Tân Uyên- Tỉnh Bình Dương

4. Tài liệu học tập và giảng dạy môn Giáo dục Chính trị. (2014) Đề tài cấp Trường

5. Sử dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy môn học tư tưởng Hồ Chí Minh (2013). Đề tài cấp trường

- Sách

1. Nhiều tác giả (2023), Hướng dẫn tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh , NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phạm Thị Thanh Huyền (2020) “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết” bài học từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong việc đối phó với âm mưu của kẻ thù giai đoạn 1945- 1946. NXB Tổng hợp, TP HCM. ISBN: 978-604-58-8559-8.

- Dự án

1. Phạm Thị Thanh Huyền (chủ nhiệm) Thái Thị Tú Anh (thư ký) đề tài “Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Lý luận chính trị hệ Trung cấp chuyên nghiệp”. Đề tài chuyển giao KHCN (2023).

2. Phạm Thị Thanh Huyền (2021) Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về việc sử dụng Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu của Công ty Dược phẩm Hoa Linh. Đề tài chuyển giao KHCN Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Chủ nhiệm đề tài).

3. Phạm Thị Thanh Huyền (2019 – 2021) Lịch sử Đảng bộ Thị xã Bến Cát (1930 – 2020). Đề tài do Đảng bộ Thị xã Bến Cát quản lý (Chủ nhiệm Đề tài)