Nhảy đến nội dung
x
Chức vụGiảng viên
Bộ mônViệt Ngữ học

ThS Lê Quang Đức

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

LÊ QUANG ĐỨC

 

2. Bộ môn:

Việt ngữ học

Vietnamese Studies

3. Chức vụ:

Giảng viên

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Ngôn ngữ học, Văn hóa học

Linguistics, Culturology

5. Các môn giảng dạy:

Nhập môn Việt ngữ học, Cơ sở văn hóa Việt Nam. Lịch sử văn minh thế giới…

Introduction to Vietnamese Language Studies, Introduction to Vietnamese Culture, History of World Cilivization

6. Công trình nghiên cứu:

Sách:

- Cá tính Quảng (in chung), NXB Đà Nẵng, 2018

- Tổng tập Văn nghệ Dân gian xứ Quảng – 4 tập (in chung), NXB Đà Nẵng (Giải thưởng 3A Hôi Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2007)

- Hỏi đáp Kiến thức Ngữ văn – 7 tập (in chung), NXB Giáo dục (2005-2006)

-E. Hemingway – những phương trời nghệ thuật (in chung), NXB Giáo dục, 2002.

Bài báo:

In trên 50 bài báo trên các tạp chí-báo: Ngôn ngữ và đời sống, Văn nghệ trẻ, Giáo dục và Thời đại, Thanh niên, Trung học Phổ thông, Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Đất Quảng, Non Nước, Thời Văn, Quảng Nam, Đà Nẵng, Văn hóa Hội An, Văn hóa Quảng Nam, Công an Đà Nẵng, Nữ sinh, Văn hóa nghệ thuật…