Nhảy đến nội dung
x
Chức vụ: Quyền Trưởng Khoa

NCS. Phạm Thị Hà Thương

TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Phạm Thị Hà Thương

Pham Thi Ha Thuong

2. Bộ môn:

Bộ môn Xã hội học

Sociology

3. Chức vụ:

Quyền Trưởng Khoa

Giảng viên

Acting Dean

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Giới; giới và gia đình; công tác xã hội với phụ nữ nghèo, bạo lực gia đình

Gender; Gender and family; Social work with poor women; Family and Interpersonal Violence

5. Các môn giảng dạy: 

Nghiên cứu giới, Xã hội học gia đình, Giới và Công tác xã hội; Gia đình và Bạo lực gia đình

Gender studies, Sociology of Family; Gender and Social work; Family and Interpersonal Violence

6. Công trình nghiên cứu: (Câp nhật đến tháng 09/2020)

- Tạp chí trong nước:

1. Phạm Thị Hà Thương (2022). Thực trạng dịch vụ Công tác xã hội đối với phụ nữ nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí nghiên cứu gia đình và giới, Số 2/2022.

2. Phạm Thị Hà Thương (2022). Dịch vụ hỗ trợ vay vốn đối với phụ nữ nghèo tại quận 8 và huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí giáo dục và xã hội, Số 134/2022.

3. Phạm Thị Hà Thương (2020). Dịch vụ Công tác xã hội đối với phụ nữ nghèo trên thế giới và tại Việt Nam qua các nghiên cứu. Tạp chí nghiên cứu gia đình và giới, Số 3/2020

- Hội thảo quốc tế

1. Pham Thi Ha Thuong, Lau Cam Tu, Phan Xuan Dung & Nguyen Huynh Thu (2023).  Perception status of students in Ho Chi Minh City about premarital sex from a gender perspective. 2023 International Conference on Investment Management and Talent Development (ICIMTD) held in Nanhua University,Taiwan on June 1-4, 2023.

2. Pham Thi Ha Thuong, Phan Hanh Uyen & Nguyen Huynh Thu (2021). An incorporation of sex and health education into the school affects child marriage among ethnic minority students (A case study of Quang Hoa lower secondary school, Quang Hoa commune, Dak Glong district, Dak Nong province). Proceeding of The 2nd International Conference on Innovations in The Social Sciences & Humanities 2021- ISSH 2021. ISBN: 978-0-9945391-6-8.

3. Pham Thi Ha Thuong, Tang Xuan Mai (2019). Livelihood Support for Poor Women in District 8, HCMC. Proceeding of The International Conference on Innovations in Social Sciences & Humanities (ISSH). ISBN: 978-0-9945391-4-4.

4. Nguyen Thi Thu Trang, Pham Thi Ha Thuong (2017). Rural tourism and the effect of rural tourism to the environment, culture of Tra Que vegetables career village, Cam Ha Ward, Hoi An City, Vietnam. International Conference on Tourism And Marine Tourism (TMT). ISBN: 978-0-9945391-2-0.

5. Pham Thi Ha Thuong, Nguyen Thi Thu Trang (2016). Some effects due to education approach of repatriated Viet-Cambodian children in Vinh Binh Ward, Vinh Hung District, Long An Province. International Conference on Education and Social Integration (ICESI). ISBN: 978-0-9945391-0-6.

6. Phạm Thị Hà Thương, (2015), Vai trò của CTXH trong việc đảm bảo ASXH cho người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức, Hội thảo khoa học quốc tế do Trường ĐH Công Đoàn tổ chức: “CTXH Việt Nam – thách thức tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển”.

- Hội thảo trong nước:

1. Phạm Thị Hà Thương, 2021, Xây dựng gia đình văn hóa qua các công trình nghiên cứu tại Việt Nam. Hội thảo khoa học Sở văn hóa và thể thao TP.HCM “Hội thảo lấy ý kiến Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc”.

2. Phạm Thị Hà Thương, 2018, Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và huy động sự đóng góp của người dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hội thảo khoa học đề tài “Giải pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị và huy động đóng góp của người dân trong quá trình đô thị hoá tại Thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai do Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

3. Phạm Thị Hà Thương, 2015, Vai trò giới của vợ chồng trẻ trong gia đình tại TPHCM hiện nay. Hội thảo khoa học Trường ĐH Thủ Dầu Một “Những vấn đề giới và gia đình ở Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa”.

4. Phạm Thị Hà Thương, Nguyễn Minh Huân, 2015, Thực trạng công tác giảm nghèo và một số giải pháp giảm nghèo tại đô thị hiện nay – liên hệ thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo khoa học Trường đại học Đà Lạt “Phát triển cộng đồng: Cách tiếp cận trong giảm nghèo hiện nay”.

5. Phạm Thị Hà Thương, 2015, Bàn về một số phương pháp giảng dạy hiệu quả các môn KHXH trong nhà trường phổ thông hiện nay. Hội thảo khoa học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, TPHCM “Giá trị và phương pháp giảng dạy các môn KHXH trong nhà trường phổ thông”.

6. Phạm Thị Hà Thương, 2015, Phân công lao động theo giới trong bối cảnh biến đổi gia đình hiện nay. Hội thảo khoa học Trường đại học Hoa Sen “Báo cáo các kết quả nghiên cứu về Giới và Xã hội – 2015”.

7. Phạm Thị Hà Thương, Đỗ Xuân Hà, 2015, Lồng ghép giới trong một số môn học ngành xã hội học trường đại học Tôn Đức Thắng. Hội thảo khoa học Viện nghiên cứu phát triển TPHCM “Lồng ghép truyền thông về bình đẳng giới vào các trường ĐH trên địa bàn thành phố HCM”.

8. Phạm Thị Hà Thương, 2014, Thực trạng bình đẳng giới của vợ chồng trẻ trong gia đình hiện nay. Hội thảo khoa học Viện nghiên cứu phát triển TPHCM “Giải pháp thực hiện bình đẳng giới trong gia đình trên địa bàn TP. HCM”.

9. Phạm Thị Hà Thương, 2014, Một số giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân hiện nay. Hội Thảo khoa học quốc gia do Viện Công nhân công đoàn tổ chức “Thực trạng và giải pháp xây dựng lối sống công nhân trong điều kiện công nghiệp hóa”.

10. Phạm Thị Hà Thương, 2013, Thực trạng đời sống tinh thần của người dân thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng. Hội thảo khoa học Trường đại học Đà Lạt tổ chức.

11. Phạm Thị Hà Thương, 2013, Thực trạng và giải pháp cho người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức tại TP. HCM. Hội thảo khoa học do Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

12. Phạm Thị Hà Thương, Nguyễn Thị Thu Trang, 2009, Vai trò của công tác xã hội trong việc đền bù giải tỏa. Hội thảo khoa học do Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

13. Phạm Thị Hà Thương, 2007, Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học thuộc khối ngành Khoa học xã hội. Hội thảo khoa học do Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

- Đề tài/Dự án:

1. Phạm Thị Hà Thương (2017 – 2019). Đề tài “Giải pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị và huy động đóng góp của người dân trong quá trình đô thị hoá tại Thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai”. Đề tài do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Gia Lai quản lý (Thư ký Đề tài).

2. Phạm Thị Hà Thương (2016 – 2018). Đề tài “Một số Giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái Tỉnh Ninh Thuận. Đề tài do Sở Khoa học Công nghệ TPHCM quản lý (Thành viên đề tài).

3. Phạm Thị Hà Thương (2015 - 2016). Đề tài “Di động xã hội của công nhân trong quá trình phát triển xã hội thời kỳ đổi mới ở Việt Nam” Mã số: XH/TLĐ.2015.06 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý (Thành viên đề tài).

4. Phạm Thị Hà Thương (2015 - 2016). Đề tài “Giải pháp xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách thành nguồn lãnh đạo Đảng và quản lý Nhà nước”. Mã số: XH/TLĐ.2015.07 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Thành viên đề tài).

5. Phạm Thị Hà Thương (2011 – 2013). Đề tài “Những vấn đề an sinh xã hội của người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức tại TP. HCM”. Đề tài do Sở Khoa học Công nghệ TP. HCM quản lý (Thư ký Đề tài).

6. Phạm Thị Hà Thương (2011 – 2012). Đề tài “Thái độ của sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng đối với chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức”. Đề tài do Trường đại học Tôn Đức Thắng quản lý (Đồng chủ nhiệm đề tài).

7. Phạm Thị Hà Thương (2011 – 2012). Đề tài “Đời sống tinh thần của người cao tuổi tại TP. HCM hiện nay”. Đề tài do Trường đại học Tôn Đức Thắng quản lý (Chủ nhiệm đề tài).

8. Phạm Thị Hà Thương (2008 - 2010). Đề tài “Sự xung đột vai trò của nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay”. Đề tài do Sở Khoa học Công nghệ TP. HCM quản lý (Thư ký Đề tài).

9. Phạm Thị Hà Thương (2006 – 2008). Đề tài “Bạo hành trong gia đình đối với phụ nữ nhìn từ khía cạnh chính sách xã hội”. Đề tài do Trường đại học Tôn Đức Thắng quản lý (Chủ nhiệm đề tài).

10. Phạm Thị Hà Thương (2006 – 2007). Dự án “Phụ nữ khuyết tật - rào cản và giải pháp”. Dự án Bình Đẳng giới của Thụy Điển phối hợp cùng Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Thành viên dự án).

11. Phạm Thị Hà Thương (2006 – 2007). Đề tài “Chính sách huy động đóng góp của nhân dân để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại Tp. HCM”. Đề tài do Sở Khoa học Công nghệ TP. HCM quản lý (Thành viên đề tài)