Nhảy đến nội dung
x

Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố

Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố được hình thành dựa trên nền tảng của Đội Công tác xã hội Thanh niên Thành phố vào cuối những năm 80 của thế kỷ XX.

Trung tâm phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan nghiên cứu đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình công tác xã hội, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước đối với trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ lang thang cơ nhỡ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình thương binh, liệt sĩ, người già yếu, bệnh tật, neo đơn…

Người đại diện

Dương Ngọc Tuấn

Điện thoại

028.6239.735

Website

www.congtacxahoi.vn

Địa chỉ

05 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Trung tam CTXHTP