Nhảy đến nội dung
x

Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM được thành lập năm 2014. Hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm tập hợp các cá nhân, tổ chức có tâm huyết, tự nguyện tham gia, phấn đấu vì mục đích bảo vệ Quyền trẻ em.

Người đại diện

Mai Thị Ngọc Mai

Điện thoại

18009069

Email

hoibaovequyentreemhcm@gmail.com

Địa chỉ

Số 8 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Hội BVQTE