Nhảy đến nội dung
x

Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ sức khỏe cộng đồng

Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ sức khỏe cộng đồng được thành lập từ năm 2005, là tổ chức khoa học công nghệ ngoài công lập, trực thuộc Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm nỗ lực vì một xã hội, nơi những người thiệt thòi được nâng cao năng lực và hợp tác để phát triển bền vững cộng đồng của họ, bằng tinh thần tự giác, tự quyết. Sứ mạng của Trung tâm là đồng hành để hỗ trợ những người thiệt thòi phân tích hiện trạng, nhận diện vấn đề, tìm ra giải pháp và hợp tác hành động vì tương lai của chính họ.

Người đại diện

Trần Triêu Ngõa Huyến

Điện thoại

091 662 55 00

Email

admin@cchs-vn.org

Địa chỉ

Số 63A, đường Nguyễn Cừ, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. HCM