Nhảy đến nội dung
x
Truyền thông đại chúng đưa tin về Hội thảo Quốc tế về Những kết quả nghiên cứu mới trong Khoa học xã hội và Nhân văn (ISSH 2019)
Các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin về Hội thảo Quốc tế về Những kết quả nghiên cứu mới trong Khoa học xã hội và Nhân văn (Innovations in the Social Sciences and Humanities - ISSH 2019) diễn ra tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Việt Nam.
Buổi chào mừng tân sinh viên xã hội học – Welcome Next Gen Sociology 2019
Sáng ngày 29/9/2019 Bộ môn Xã hội học, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với Câu lạc Bộ Xã hội học - TDTU đã tổ chức buổi "Chào mừng tân sinh viên xã hội học – Welcome Next Gen Sociology 2019".
Thống kê của Web of Science, Đại học Tôn Đức Thắng dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế, công trình trên các tạp chí hàng đầu thế giới
Thống kê của Web of Science, tính từ ngày 1/8/2018 đến ngày 31/7/2019, Đại học Tôn Đức Thắng dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế với 1.407 công trình trên các tạp chí hàng đầu thế giới thuộc danh mục ISI.
Ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) cho Phương thức xét tuyển theo kết quả THPT
Đại học Tôn Đức Thắng đã thông báo ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) cho Phương thức xét tuyển theo kết quả THPT năm 2019
Cung đường Tây Bắc – Một trải nghiệm mới đầy ấn tượng
Từ ngày 20 đến ngày 26/05/2019, bộ môn Du lịch tổ chức chương trình thực tế thuộc môn học Du lịch Việt Nam năm 2019. Đây là dịp sinh viên ngành Du lịch và Quản trị du lịch (lớp Chất lượng cao) được thực hành các nghiệp vụ liên quan đến du lịch.
Đa dạng hóa hình thức kiến tập tại Tour thực tế di sản Miền Trung
Chương trình thực tế thuộc môn học Du lịch Việt Nam năm 2019 đã được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 06/06/2019. Đây là dịp sinh viên ngành Du lịch và Quản trị du lịch (lớp Tiêu chuẩn) được thực hành các nghiệp vụ liên quan đến du lịch.
Hành trình trải nghiệm học tập thú vị tại Thái Lan dành cho sinh viên chất lượng cao Khóa 21
Ngày 05/7/2019 vừa qua, 56 sinh viên ngành Du lịch và Quản lý du lịch hệ CLC Khóa 21 thuộc Khoa KHXH&NV đã vừa đáp chuyến bay trở về Việt Nam, kết thúc một tháng học tập và kiến tập tại Trường đại học NaKhon Pathom Rajabhat, Thái Lan.
Ấn tượng với Tour thực hành Tuyến điểm Du Lịch 2
Chương trình thực tế thuộc môn học Thực hành Tuyến điểm du lịch 2 năm 2019 đã được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 10/06/2019.
Hiệp hội đề nghị tạo mọi điều kiện để Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện tự chủ
(GDVN) - Ngày 22/5, Hiệp hội có văn bản gửi một số cơ quan về việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học của Đại học Tôn Đức Thắng.
Một thành tựu mới trên tạp chí Khoa học Vật lý hàng đầu thế giới
Một kết quả nghiên cứu mới: Allele fixation probability in a Moran model with fluctuating fitness landscapes [nghĩa tiếng Việt: Xác suất cố định Alen trong Mô hình Moran với cảnh quan tiến hóa dao động] của các Nhà khoa học Vật lý thuộc Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã được công bố trên tạp chí nổi tiếng thế giới: Physical Review E của Nhà xuất bản American Physical Society.
Subscribe to Tin tức