Nhảy đến nội dung
x
Lớp Việt ngữ học khóa 1 và khóa 2 trải nghiệm tiếng Việt thực tế: tìm hiểu Đồng bằng sông Cửu Lon
Chuyến thực tế là hoạt động giúp sinh viên lớp Việt ngữ học thực hành tiếng Việt và tìm hiểu đời sống văn hóa người Việt.
Hội thi “Sinh viên trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2017”
Thành tích của sinh viên ngành CTXH đạt được trong cuộc thi là sự khẳng định chất lượng đào tạo của Khoa KHXH&NV đối với khóa sinh viên đầu tiên của chuyên ngành rất mới này.
Hoạt động tháng 11 của Travel Club: Talkshow "Góc nhìn về Team Building"
Hoạt động chuyên đề thường kỳ của Câu lạc bộ Du lịch (Travel Club) nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho các bạn thành viên CLB.
Hội diễn văn nghệ truyền thống Khoa KHXH&NV "Tiếng hát từ trái tim lần III" năm 2017
Hoạt động truyền thống và là sân chơi thể hiện tài năng nghệ thuật của sinh viên Khoa học xã hội và Nhân văn.
XHH
Ngày Xã hội học Nam Bộ 2017
Hoạt động thường niên của sinh viên ngành Xã hội học, giúp sinh viên có cơ hội giao lưu kinh nghiệm và kiến thức nghề.