Nhảy đến nội dung
x

Tổ chức Good Neighbors International (GNI) tuyển dụng

Tổ chức Good Neighbors International (GNI) là một tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc được thành lập từ năm 1991 hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục cho trẻ em,phát triển cộng đồng, y tế, vệ sinh môi trường và các dự án cứu trợ thiên tai. GNI hiện có mặt tại 37 quốc gia, hỗ trợ khoảng 17 triệu người, trong đó có khoảng 10 triệu trẻ em. Một tổ chức phi chính phủ có quy mô hoạt động khá lớn. Tại Việt Nam, GNI hoạt động chính thức từ năm 2005 và đã có hơn 10.000 trẻ em được bảo trợ.

Và hiện nay, tổ chức đang có nhu cầu t.uyển dụng các vị trí sau:

1. Sponsorship Services Officer.

Nơi làm việc: TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ: 5/6/2023

Thông tin chi tiết xem tại đây

2. Finance cum General Affairs Officer (FTcum GA Officer)

Nơi làm việc: TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ: 5/6/2023

Thông tin chi tiết xem tại đây

3. Education and Protection Officer

Nơi làm việc: TP. HCM

Hạn nộp hồ sơ: 5/6/2023

Thông tin chi tiết xem tại đây