Nhảy đến nội dung
x

Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Mahidol, Thái Lan

Trong khuôn khổ đẩy mạnh phát triển các chương trình Hợp tác và trao đổi sinh viên quốc tế nhằm tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế đến học và tìm hiểu về văn hóa, đất nước - con người Việt Nam, cũng như tạo điều kiện cho sinh viên tại Khoa có cơ hội giao lưu học tập với sinh viên quốc tế, sáng ngày 06/02/2023, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã phối hợp với Trường Đại học Mahidol, Thái Lan tổ chức buổi định hướng trong nội dung chương trình trao đổi sinh viên với chủ đề “Du lịch sinh thái và chăm sóc sức khỏe”.

Chương trình được tổ chức theo 2 giai đoạn:

- Ngày 1-3/2/2023: Giảng viên Trường Đại học Mahidol chia sẻ các nội dung về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, các vấn đề liên quan về tài chính và ngân sách đầu tư phát triển du lịch theo hình thức trực tuyến.

- Ngày 6-8/2/2023: Giảng viên Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn chia sẻ các nội dung về chính sách điều hành hoạt động du lịch, quản trị nguồn nhân lực và phát triển sản phẩm du lịch sinh thái theo hình thức trực tiếp tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Chương trình này đã thu hút sự tham gia của 04 giảng viên và 19 sinh viên Trường Đại học Mahidol, Thái Lan và 18 sinh viên chương trình đại học bằng tiếng Anh ngành Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch. Chương trình đã mở ra nhiều quan hệ hợp tác mới giữa hai trường cũng như những triển vọng hợp tác trong tương lai.

Một số hình ảnh của chương trình:

Mahidol1Mahidol2Mahidol3Mahidol4Mahidol5Mahidol7Mahidol10

 

Mahidol8

Tin và ảnh: SSH