Nhảy đến nội dung
x

Cuộc đời tôi là một hành trình và niềm hạnh phúc lớn nhất trên chuyến hành trình ấy là mang lại lợi ích cho cộng đồng

Với phương châm “Cuộc đời tôi là một hành trình và niềm hạnh phúc lớn nhất trên chuyến hành trình ấy là mang lại lợi ích cho cộng đồng”. Tôi – Nguyễn Phi Hiền, sinh viên ngành Xã hội học, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng luôn nỗ lực không ngừng vì phương châm cuộc đời mình. Tôi đã dành toàn tâm, toàn ý của mình qua các đề tài nghiên cứu khoa học xã hội. Tôi đã gặp nhiều nhân duyên và cơ hội để được nói lên nghiên cứu của mình với các cộng sự tại Hội thảo Quốc tế “Những kết quả nghiên cứu mới trong Khoa học xã hội và Nhân văn (Innovations in the Social Sciences and Humanities - ISSH 2019)” ngày 4-5/10/201 được tổ chức tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tại Hội thảo, tôi và cộng sự đã trình bày kết quả nghiên cứu về “A new perspective of the LGBTQIA+ community on discrimination, along with the aspiration to live as who they truly are”. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, nhóm người LGBTQIA+ đã lựa chọn việc thích nghi với sự kỳ thị và phân biệt đối xử, xem nó là động lực để sống có trách nhiệm và khi họ đã sống với trách nhiệm bản thân, gia đình và xã hội thì sẽ là bằng chứng chứng minh với cộng đồng xung quanh là LGBTQIA+ đã tạo ra nhiều giá trị cho xã hội, từ đó sự kỳ thị và phân biệt đối xử từ cộng đồng xung quanh sẽ giảm. Phần trình bày kết quả nghiên cứu này của chúng tôi đã nhận được nhiều sự khen ngợi và sự đóng góp rất bổ ích tại Hội thảo.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cộng sự của tôi là cô Đỗ Xuân Hà, cô Nguyễn Thị Phương Linh và anh Bùi Mai Sinh đã rất quan tâm và đồng hành cùng tôi trong nghiên cứu này. Tôi xin cảm ơn các thầy, cô Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn đã cho tôi cơ hội trình bày kết quả nghiên cứu trước bạn bè quốc tế và trong nước. Tôi xin cảm ơn nhà Trường đã luôn tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ và chuyên môn qua các hội thảo quốc tế và chính nơi đây đã cho tôi cơ hội để thực hiện sứ mạng của mình đến cộng đồng.

Một số hình ảnh sinh viên Nguyễn Phi Hiền tham dự hội thảo:

Trình bày tham luận
Trình bày tham luận
Trao chứng nhận tham luận
Trao chứng nhận tham luận