Nhảy đến nội dung
x

Đại học Tôn Đức Thắng hợp tác với Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. HCM

Đại học Tôn Đức Thắng hợp tác với Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. HCM, đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch đào tạo của Trường ĐH Tôn Đức Thắng trong thời gian tới, tiếp tục khẳng định triết lý giáo dục của trường là “học đi đôi với hành”, lý thuyết gắn liền với thực tế. 

Tin trên Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh Online: xem chi tiết tại đây

Tin trên Trang tin điện tử Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh: xem chi tiết tại đây.