Nhảy đến nội dung
x

Hiệp hội đề nghị tạo mọi điều kiện để Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện tự chủ

Theo đó, văn bản nêu rõ, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nhận được công văn số 1463/2019/TĐT-CV ngày 13/5/2019 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đề nghị  Ban thường vụ Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam ủng hộ và kiến nghị lên cấp trên tạo điều kiện cho nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để có thể làm tốt một mô hình tự chủ đại học, góp phần tích cực thực hiện chủ trương mang tầm chiến lược này của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết 29/NQTW và Nghị quyết 19/ NQTW.

Là một cơ sở giáo dục đại học công lập có cơ quan chủ quản là Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, sớm được Tổng Liên Đoàn cho phép thực hiện một cơ chế có độ tự chủ cao so với nhiều trường khác, sau 22 năm thành lập, Trường Đại học Tôn Đức Thắng từ một cơ sở giáo dục đại học nhỏ bé, có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ đã từng bước đảm bảo đáp ứng các điều kiện để mở rộng về quy mô, cải thiện chất lượng  đào tao, nghiên cứu khoa hoc, xây dựng cơ sở vật chất hiện đại như đã được thừa nhận qua kiểm định, giám sát, đánh giá trường của các cấp.

Có chiến lược phát triển bền vững, có giải pháp thực hiện bài bản khoa học theo hướng “phát huy vai trò chủ đạo, vị trí then chốt, bản chất tốt đẹp, ưu việt, hoạt động không vì lợi nhuận của các đơn vị sự nghiệp công lập” như quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu tại Nghị quyết 19 của Đảng, đến nay Trường Đại học Tôn Đức Thắng khẳng định vị thế của mình không những trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mà còn có ảnh hưởng lan tỏa đối với hệ thống đại học, cao đẳng khắp cả nước.

Xem chi tiết trên https://giaoduc.net.vn/tin-hiep-hoi/hiep-hoi-de-nghi-tao-moi-dieu-kien-de-dai-hoc-ton-duc-thang-thuc-hien-tu-chu-post198985.gd?fbclid=IwAR0ccex4x1H4t6Aw8USgTBKjeXXkqKplKP0uGIKVFwdtFibvLZiaaWLOn_U